Bilanțul activității pompierilor tulceni în 2019

Joi, 23 ianuarie, vicepreședintele Consiliului Județean, Petre Badea și administratorul public al județului, Vasile Strat au participat, alături de prefectul Alexandru Cristian Iordan, la ședința de evaluare a activității pe anul 2019 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta“ al județului Tulcea.

În anul 2019, cele 4 subunități de intervenţie au acţionat la 5220 de intervenţii în situaţii de urgenţă (în medie 14 intervenţii pe zi) comparativ cu anul 2018 când s-au înregistrat 5551 intervenţii, din care:
 3824 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (reprezentând 73,3% din totalul intervenţiilor anuale) faţă de 4249 cazuri de urgenţă asistate de SMURD (reprezentând 76%) în anul 2018;
 595 incendii (reprezentând 11,4% din totalul intervenţiilor anuale) faţă de 432 incendii (reprezentând 8%) în anul 2018;
 362 acţiuni de asistenţă persoane (reprezentând 6,9 % din totalul intervenţiilor anuale) faţă de 447 acţiuni de asistenţă persoane (reprezentând 8%) în anul 2018;
 78 acţiuni de protecţie a comunităţilor (reprezentând 1,5% din totalul intervenţiilor anuale) faţă de 221 acţiuni de protecţie a comunităţilor (reprezentând 4%) în anul 2018;
La cele mai multe intervenții a participat Detaşamentul de Pompieri Tulcea 2812 (2019) / 3083 (2018), urmat de Staţia de Pompieri Babadag 1234 (2019) / 1234 (2018), Secţia de Pompieri Măcin 1057 (2019) / 1126 (2018) și Pichetul de Pompieri Nave Operative Crişan 52 (2019) / 62 (2018).

Intervenţiile pentru stingerea incendiilor au avut drept împrejurare determinantă
următoarele cauze:
 Foc deschis în spaţii deschise – 278;
 Fumatul – 92;
 Folosirea intenţionată a sursei pentru a genera incendiul – 76;
 Cabluri electrice defecte – 15;
 Coş de fum – 49;
 Jocul copiilor cu focul – 18;
 Aparate electrice lăsate sub tensiune – 2;
 Scăpări de gaze – 2;
 Doză electrică neizolată – 1;
 Sisteme de încălzire defecte – 2;
 Instalaţii electrice defecte/conductori electrici defecţi – 29;
 Alimentarea defectuasă a sistemului de încălzire – 1;
 Mijloace de încălzire nesupravegheate – 1;
 Jar – 1;
 Autoaprindere – 3;
 Propagarea incendiului de la vecinătăţi – 8;
 Acţiunea unor persoane iresponsabile – 4;
 Aparat de gătit improvizat – 5;
 Scântei mecanice – 3;
 Depozitarea jarului sau cenuşii lângă materiale combustibile – 2;
 Coş de fum neprotejat corespunzător faţă de materialele combustibile – 2;
 Tăiere fără respectarea normelor – 1.

Foc deschis în spaţii deschise
Fumatul
Jocul copiilor cu focul
Cabluri electrice defecte
Coș de fum
Aparate electrice lăsate sub tensiune
Scăpări de gaze
Doză electrică neizolată
Sisteme de încălzire defecte
Conductori electrici defecţi
Folosirea intenţionată
Alimentare defectuasă încălzire
Mijloace de încălzire nesupravegheate
Jar
Autoaprindere
Propagarea de la vecinătăţi
Acţiunea unor persoane iresponsabile
Aparat de gătit improvizat
Scântei mecanice
Depozitare jar lângă materiale…
Coş fum neprotejat
Tăiere fară respectare norme
Ponderea împrejurării determinante
Intervenţiile echipajelor S.M.U.R.D. s-au concretizat prin asistarea unui număr de 3719
persoane, din care 3393 adulţi şi 326 copii.
Principalele afecţiuni pentru care au intervenit echipajele S.M.U.R.D. au fost:
 Traumatisme – 1750, reprezentând 47 % din numărul total de persoane asistate;
 Afecţiuni medicale generale – 1676, reprezentând 45 % din numărul total de
persoane asistate;
 Intoxicaţii – 199, reprezentând 5,4 % din numărul total de persoane asistate;
 Afecţiuni neurologice – 55, reprezentând 1,5 % din numărul total de persoane
asistate;
 Arsuri – 8, reprezentând 0,22 % din numărul total de persoane asistate;
 Stop cardio-respirator – 7, reprezentând 0,2 % din numărul total de persoane
asistate;
 Afecţiuni cardiace – 23, reprezentând 0,65 % din numărul total de persoane asistate;
 Decedat – 1, reprezentând 0,03 % din numărul total de persoane asistate.
După tipul proprietăţii, din totalul de 595 incendii, 246 din obiectivele afectate de
incendiu au fost proprietăţi individuale (locuinţe şi anexe ale gospodăriilor cetăţeneşti), 24
aparţinând domeniului privat român şi 325 obiective din domeniul public al localităţii.

Analizând incidenţa situaţiilor de urgenţă produse pe parcursul anului 2019 precum
şi modul de implicare a autorităţilor locale, factorilor de decizie ai instituţiilor
publice/operatorilor economici coroborat cu acţiunile de intervenţie ale serviciilor
profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, s-a impus reorientarea
activităţii de prevenire în sensul în care s-au desfăşurat mai multe controale de prevenire la
unităţi de învăţământ, monitorizându-se permanent cele 5 clădiri care nu au dobândit încă
„autorizaţia de securitate la incendiu”. De asemenea s-a impus reorientarea activităţii de
prevenire în sezonul estival unde începând cu luna mai 2019 s-a acordat o atenţie
deosebită unităţilor de turism din Delta Dunării şi de pe litoralul românesc din zona de
competenţă a judeţului Tulcea (Sulina, Sfântu Gheorghe şi Gura Portiţei);.
Activităţile desfăşurate au fost completate şi de acţiunile de informare preventivă în
şcoli, ştiut fiind faptul că unul din principalii vectori de educare a populaţiei îl reprezintă
copiii. Derularea în ultimii ani a campaniilor „F.O.C. – Flăcările omoară copii”, „RISC –
Siguranţa nu este un joc de noroc”, „Renunţă, improvizaţiile sunt catastrofale” , „Mai bine
previi decât să nu fii” şi „Nu tremur la cutremur” cu accent pe difuzarea clipurilor cu
tematică de prevenire a incendiilor a avut efecte însă trebuie intensificate acţiunile de
informare preventivă la această categorie de obiective, totodată acordând sprijin şi
îndrumare componentei preventive din cadrul C.L.S.U atât pe timpul controalelor, cât şi cu
ocazia exerciţiilor organizate la nivel C.L.S.U.
Au fost planificate şi s-au executat controale la obiective de investiţii în ceea ce
priveşte îndeplinirea cerinţei esențiale de „securitate la incendiu”, astfel încât să se asigure
premisa unei exploatări a acestora în condiţii de siguranţă.
Au fost planificate şi s-au executat audituri de supraveghere a persoanelor autorizate
să presteze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.
S-au executat exerciţii cu serviciile private pentru situaţii de urgenţă unde s-a putut
observa o bună pregătire a acestora şi faptul că pot fi solicitaţi să intervină într-o eventuală
situaţie de urgenţă.
În anul 2019 au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, ca urmare a încălcării
normelor şi măsurilor de prevenire pe linia situaţiilor de urgenţă, cu preponderenţă pe linie
de prevenire a incendiilor, dar şi pe linie de protecţie civilă.
Au fost luate toate măsurile necesare pentru instruirea pe bază de semnătură a
personalului cu atribuţii de control, privind modul de completare al proceselor verbale de
constatare şi sancţionare a contravenţiilor din legislaţia în vigoare şi din procedurile existente la nivelul I.S.U. Tulcea.
S-au aplicat sancţiuni contravenţionale în diverse domenii de activitate precum: comerţ, depozitare, cult, unităţi administrative, turism, sănătate, transporturi, învăţământ şi cultură.
Comparativ cu anul precedent, a crescut numărul sancţiunilor contravenţionale, 238 amenzi contravenţionale din care 209 de amenzi acordate pe persoană fizică şi 29 amenzi acordate pe persoană juridică, în cuantum total de 600800 lei, faţă de 192 amenzi contravenţionale, din care 173 de amenzi acordate pe persoană fizică şi 19 amenzi acordate pe persoană juridică, în cuantum de 419.600 lei acordate în anul 2018.
În concluzie, analizând obiectiv şi în strânsă corelare cu cadrul legal specific, modul în care comanda şi personalul I.S.U. Tulcea au acţionat pentru gestionarea evenimentelor care au generat situaţiile de urgenţă în anul 2019 în zona de competenţă, putem afirma că rezultatele obţinute au fost preponderent foarte bune. Obţinerea acestor rezultate a fost posibilă în primul rând datorită unei colaborări foarte bune cu toţi factorii de decizie de la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Consiliului Judeţean Tulcea, comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, instituţiilor şi operatorilor economici din judeţ cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi datorită profesionalismului şi devotamentului de care au dat dovadă militarii de la I.S.U.J. Tulcea.

Comunicat ISU Delta

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here