H O T Ă R Â R E A Nr. 46

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea nr.72/11.03.2021, întrunit în ședință extraordinară în ziua de 18.03.2022

     H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se constată necesitatea intervenţiei de urgenţă în vederea efectuării lucrărilor de reparaţii curente şi de întreţinere a drumului judeţean DJ 222N – Tulcea-Chilia Veche care să permită desfăşurarea în condiţii de siguranţă a traficului intens pe ruta Tulcea-Ceatalchioi-Plauru-Pardina-Chilia Veche ce se preconizează pe perioada conflictului armat din Ucraina, prezentate în Nota de fundamentare nr.4799/16.03.2022 întocmită de Consiliul Judeţean Tulcea, anexă la prezenta Hotărâre.

Art.2 Valoarea totală a costurilor necesare realizării lucrărilor de intervenţie, estimată de Consiliul Judeţean Tulcea în Nota de fundamentare nr.4799/16.03.2022, este de 24.540,00 mii lei, TVA inclus.

Art.3 Sumele necesare efectuării lucrărilor prezentate în Nota de fundamentare a Consiliului Judeţean Tulcea nr.4799/16.03.2022, pot fi solicitate şi alocate din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022.

Art.4 Prin grija Centrului operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor implicate, pentru punere în aplicare.

Emisă astăzi, 18 martie 2022

Președintele
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea
Prefect ALEXANDRU DAN MUNTEANU

PS. În octombrie anul trecut, Consiliul Județean anunța pe pagina de facebook a instituției că lucrările de întreținere (pietruire) a carosabilului de pe drumul județean DJ 222N Tulcea-Chilia Veche au fost finalizate pe toată lungimea lui, de 42 kilometri. Și faptul că “în momentul de față, din toate programele de finanțare externă, nu există nicio sursă dedicată reabilitării și modernizării (în sensul asfaltării) acestui obiectiv, Executivul Consiliului Județean căutând soluții pentru ca această investiție să se realizeze fie din bugetul propriul al județului, fie prin împrumuturi”. Uite că a venit un război la vecini și drumul se rezolvă.

 

 

+ There are no comments

Add yours