În luna ianuarie 2023 la nivelul judetului Tulcea urmează să expire peste 2300 de permise de conducere. În vederea evitării aglomerației la sediul Serviciului Public Comunitar regim Permise de Conducere și Înmatriculare a vehiculelor Tulcea și a creșterii semnificative a timpilor de programare/soluționare a cererilor de reînnoire a permiselor de conducere, facem următoarele precizări:

-Solicitarea se poate face și anterior expirării permisului, indiferent de data  expirării;

-Cererile de preschimbare a permiselor de conducere se soluționează în baza programărilor online, efectuate de titular la adresa www.drpciv.ro, prin selectarea județului dorit și a operațiunii de ”Preschimbare permis românesc”.

-În lipsa unei programări cererea poate fi soluționată doar dacă persoana programată nu se prezintă sau nu sunt ocupate toate locurile destinate programării online.

 • Timpul necesar soluționării unei cereri de reînnoire a permisului de conducere este de 10 minute.
 • Cererea pentru preschimbarea permisului de conducere poate fi depusă la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din România, indiferent de domiciliul titularului.

Cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, se depune împreună cu următoarele documente:

 • a) actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România, în original;
 • b) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere. Plata se poate face fie numerar, la sucursalele CEC BANK, RA POȘTA ROMÂNĂ SA  sau terminale de plată, fie on-line, cu card bancar, la adresele drpciv.ro sau www.ghiseul.ro. Dovada de plată este valabilă 3 ani de zile;
 • c) documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere. În momentul solicitării eliberării fișei medicale trebuie să prezentați o adeverință medical, emisă de medical de familie, care să ateste faptul că nu sunteți înregistrat în evidențe cu boli incompatibile cu caliattea de conducător auto. Fișa medicală este valabilă 1 an de zile;
 • d) permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului;
 • După implementarea cererii în Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi vehiculelor înmatriculate, permisului de conducere anterior îi încetează valabilitatea. Până la eliberarea noului permis de conducere, titularului i se eliberează o dovadă înlocuitoare cu valabilitatea de 15 zile, care permite conducerea autovehiculelor doar pe teritoriul României. Permisul de conducere se confecționează la sediul Direcției Generale Regim Permise de Conducere și Înmatriculări București și se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cerere. În cazul în care titularul nu poate fi identificat la adresa indicată în cerere, permisul de conducere se va ridica de la serviciul public comunitar în a cărui competenţă teritorială se află această adresă.
 • Eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a unui duplicat poate fi efectuată şi în cazul reţinerii permisului de conducere anterior pe teritoriul altui stat, dacă nu s-a dispus suspendarea ori anularea dreptului de a conduce în condiţiile 115 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Eliberarea unui nou permis de conducere nu poate fi efectuată şi în cazul reţinerii permisului de conducere anterior pe teritoriul României, cu excepţia cazurilor în care permisul de conducere a fost reţinut ca urmare a deteriorării ori expirării perioadei de valabilitate;
 • În cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate, solicitarea poate fi făcută prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura poate fi autentificată şi de autorităţile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (Convenţia de la Haga), la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. În această situație se depun suplimentar:
 • procura special, în original;
 • actul de identitate al mandatarului, în original;
 • actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România, copie;
 • cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă. Documentul se semnează de titular în faţa funcţionarului consular, care confirmă acest lucru prin semnătură şi ştampilă
 • fișa medicală trebuie să îndeplinească, după caz, condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. Documentul se prezintă la serviciul public comunitar în original, însoţit de traducerea legalizată de către funcţionarul consular;
 • două fotografii ale titularului, color, în format 35 x 38,5 mm, de dată recentă. Fotografiile se aplică atât pe cerere, în spaţiul anume destinat, cât şi pe procura specială, în colţul din dreapta sus, şi se certifică prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular și trebuie să respecte următoarele cerinţe:
 1. a) reprezintă fizionomia actuală a titularului;
 2. b) sunt realizate din faţă, pe un fond clar, de culoare albă, astfel încât să permită identificarea conturului capului;
 3. c) titularul fotografiei nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună; sau
 4. d) dacă titularul are capul acoperit, pentru motive religioase, faţa acestuia, de la baza bărbiei şi până la frunte, trebuie să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină;
 5. e) titularul poate purta ochelari ale căror lentile nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii, iar rama ochelarilor nu acoperă nicio porţiune a ochilor.

Biroul de presă al Prefecturii

 

+ There are no comments

Add yours