Astăzi, prefectul Alexandru Dan Munteanu a prezidat ședința de lucru cu primarii și secretarii generali ai Unităţilor Administrativ Teritoriale din judeţul Tulcea care a avut ca scop îmbunătăţirea actului administrativ. În cadrul ședinței, au fost dezbătute aspecte referitoare la legalitatea actelor administrative emise sau adoptate de autoritățile publice locale, modalitatea de redactare, precum și actele care trebuie să însoțească actele administrative în vederea exercitării controlului de legalitate.

„În cadrul ședinţei de astăzi s-a avut în vedere îmbunătăţirea activităţii secretarilor generali, dar au fost analizate şi aspecte specifice precum respectarea termenelor de comunicare, pregătirea materialelor de şedinţă, desfăşurarea şedinţelor de consiliu, redactarea hotărârilor de consiliu şi a dispoziţiilor primarului sau asigurarea funcţionării şi actualizarea site-urilor primăriilor. Îmi doresc să existe o comunicare permanentă între Instituția Prefectului și administrația publică locală din județ. Doar prin cooperare putem face lucrurile să meargă”- a transmis prefectul Alexandru Dan Munteanu

De asemenea, s-au făcut precizări în legătură cu obligaţiile secretarilor generali ai unităţilor administrativ teritoriale de comunicare a actelor administrative către prefect, în vederea exercitării de către acesta a prerogativelor de verificare a legalităţii acestora (respectarea termenelor de comunicare, cerinţe impuse inclusiv in ceea ce privește obligația de comunicare către prefect a actelor administrative cu caracter normativ, înainte de publicare, publicarea obligatorie pe site-ul primăriei, în Monitorul Oficial Local, a actelor administrative de către fiecare UAT). Juriștii Instituției Prefectului sunt în legătură permanentă cu secretarii U.A.T.-urilor din județ.

Biroul de presă al Prefecturii

+ There are no comments

Add yours