La nivelul județului Tulcea, în perioada 30. 01 – 21.06. 2024 Biroul Siguranță Școlară va implementa, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea o campanie națională care se adresează elevilor din învățământul gimnazial. Aceasta presupune creșterea gradului de conștientizare a riscurilor și consecințelor asociate fenomenului de violență școlară care se manifestă în rândul elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar prin informarea și înțelegerea unor noțiuni din domeniul juridic și creșterea gradului de siguranță a elevilor prin informarea părinților asupra comportamentelor de risc și situațiilor vulnerabile la care pot fi expuși aceștia.

Campania are ca obiective :

-informarea elevilor pentru conștientizarea consecințelor juridice ale faptelor circumscrise violenței școlare;

-informarea părinților pe tema prevenirii victimizării elevilor;

-consolidarea parteneriatului dintre autoritățile locale cu responsabilități în domeniu și reprezentanții părinților și elevilor, și identificarea unor posibili parteneri cu atribuții pe linia siguranței școlare;

-realizarea unui concurs în rândul elevilor de gimnaziu, pe tema ,,Siguranța școlară” constând în elaborarea unei lucrări ce va conține un logo și un slogan.

Contextul creat de marcarea internațională a Zilei nonviolenței în școală , în data de 30 ianuarie, creează un bun prilej pentru demararea acestei campanii pentru conștientizarea consecințelor asociate faptelor de violență școlară, în incinta unităților de învățământ preuniversitar.

Cu această ocazie, elevii sunt provocați să participe la un concurs pe tema elaborării unui material de informare și de prevenție: un Logo privind siguranța școlară și un slogan de însoțire a Logo-ului pentru prevenirea violenței școlare.

Concursul se va adresa elevilor din clasele a VI a – a VIII a din școlile selectate, materialele realizate fiind rezultatul efortului întregului colectiv, care vor fi coordonați în acest scop de către profesorii diriginți, cu sprijinul profesorilor de tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC).

La nivelul fiecărei unități școlare va fi desemnată câștigătoare o singură clasă, în baza votului exprimat de elevii școlii.
La nivelul județului va fi desemnată câștigătoare o singură clasă, în baza votului exprimat de reprezentanții instituțiilor partenere.

Câștigătorii etapelor județene vor fi comunicați, iar materialele desemnate căștigătoare vor fi înaintate până la data de 13.03.2024, Direcției Siguranță Școlară.
La nivel național se va realiza o selecție a școlilor desemnate câștigătoare la nivel județean iar Direcția Siguranță Școlară va face demersurile pentru publicarea/multiplicarea/difuzarea materialelor căștigătoare.

Comunicat IPJ

+ There are no comments

Add yours