La Tulcea, timp de 3 zile (15-17 iulie), FLAG Delta Dunării ține o conferință în care se discută despre stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, dezvoltarea zonelor pescărești în contextul finanțării POPAM 2014-2020, despre proiecte și beneficiari care au primit finanțare, despre noua programare, conferință care se va finaliza cu o vizită de bune practici în Deltă și la câteva proiecte din municipiu.

Din discursul de prezentare al președintelui FLAG Delta Dunării, Daniel Buhai: “În perioada 2010 – 2015 Asociația Grup Local Pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării – FLAG Delta a elaborat si implementat Strategia de Dezvoltare Locală finanțată din POPAM 2007 – 2013 în valoare totală de 22.284.780,47 euro. FLAG Delta Dunării a devenit,astfel, cel mai mare FLAG din Europa, atât din punct de vedere al zonei pescărești acoperite, cât și a valorii strategiei care s-a implementat. Așadar, suntem la a doua perioadă de finanțare iar în anul 2017 Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării a demarat proiectul Plan de Dezvoltare Locală integrată a zonei Pescărești, finanțat prin POPAM 2014 – 2020. Valoarea totală alocată implementării acestei strategii este 9.437.500 euro. Obiectivul generel al strategiei este dezvoltarea durabilă din punct de vedere socio – economic, de mediu si cultural al comunităților din zona de pescuit si acvacultură. Rezultatele asteptate sunt crearea a cel putin 39 de locuri de muncă noi și menținerea a 84 de locuri de muncă. Impreună, autorități publice locale și beneficiari privați, facem toate eforturile pentru a schimba fața judetului nostru – avem un scop comun și pot spune că am reușit într-un procent foarte mare ceea ce ne-am propus: dezvoltăm durabil această zonă a Deltei. (…) Tuturor distinșilor oaspeți le mulțumesc pentru sprijinul permanent acordat în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate în contextul implementării Strategiei de Dezvoltare locală”.

Despre ceea ce înseamnă FLAG DELTA DUNĂRII și cu ce se ocupă el, pe larg și pe înțelesul tuturor celor prezenți, a vorbit Valentin Moldoveanu, managerul de proiect.

Astăzi, după-amiază, în a doua zi a evenimentului, participanții se vor bucura de o binemeritată excursie tematică în Delta Dunării; pe urmele Flag-ului, desigur.

N.A.

 

+ There are no comments

Add yours