Denunț

Pus în situația de a se vedea evacuat dintr-un spațiu în care are firmă și locuiește de 27 de ani, Pop Valer a făcut denunț la DNA- Structura Centrală. Nu are nimic cu ultimul proprietar al imobilului Cinematograf Tineretului, din buricul municipiului, pe care îl crede cumpărător de bună credință. Dar are cu modul cum și în ce împrejurări acest imobil a fost înstrăinat. Pasaje semnificative din denunț: “(…)După părerea mea au fost comise infracțiunile de abuz în serviciu în formă calificată, prevăzută și pedepsită de (…) de către numitul N.M.I, fost director economic la RADEF București și de către notarul public M.M.T din Popești-Leordeni”.”(…) În cauză, atât directorul economic, cât și notarul public au încălcat cu bună știință dispozițiile Legii 303/2008 prin care atât sălile și grădinile de spectacol cinematografic prevăzute în anexa 1 la OUG 39/2005, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea RADEF, cât și terenurile și bunurile mobile aferente au trecut în domeniul public al UAT-urilor și în administrarea CL-urilor, precum și art.136 alin.4 din Constituție și art. 861 din Cod Civil, conform cărora bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile, în speță, cinematograful Tineretului Tulcea și terenul aferent fiind proprietatea publică a UAT Tulcea. Reaua credință a celor două persoane rezultă și din împrejurarea că deși apăruse Decizia 19 din 22 ianuarie 2013 a Curții Constituționale prin care s-a constatat că prevederile art.1 alin 1 și 4  din OUG 47/2011 sunt neconstituționale, totuși s-a încheiat încheiat, redactat și autentificat contractul de dare în plată sfidându-se grosoloan Constituția, Codul Civil și Legea 303/2008”. De investigarea cauzei se ocupă DNA Constanța.

            Evacuare

Anexele alipite clădirii cinematografului, mai exact deținătorii acestor spații ce figurează în actele cadastrale ca magazine, nu mai sunt doriți acolo de proprietarul Dan Marcu. Cumpărând clădirea, el a cumpărat și terenul aferent acesteia, imobile intabulate în cartea funciară; teren aferent pe care sunt construite anexele chiriașilor. Dan Marcu a cerut evacuarea chiriașilor, pe cale judecătorească. Chiriașii refuză, prevalându-se de dreptul de superficie. Pentru că ei au construit anexele, lipite de clădirea cinematografului prin anii 91-92, cu autorizație de construire de la Primărie, cu toată procedura de acte cerute la acea vreme, inclusiv cu plata regulată a chiriei către RADEF. Care situație le-ar da dreptul chiriașilor să stea acolo pe toată durata existenței construcției. Marcu nici nu vrea să audă. Să-și ia anexele și să-i lase terenul liber! Inevitabil, s-a ajuns în instanță. La instanța de fond a Judecătoriei Tulcea, Dan Marcu, prin firma sa Bya Invest SRL, a pierdut procesul intentat chiriașilor Pop Valer și Liliana Urse , având ca obiect “evacuare”. Dan Marcu a contestat. În cazul chiriașei Antonia Moroianu, instanța de fond încă nu s-a pronunțat, cerând acte suplimentare de la primărie și Cadastru.

  Distrugere

Dumitru Călin este unul dintre cei trei chiriași cu anexele pe partea cinematografului dinspre punctul   colectare gunoi menajer. Dumitru Călin a depus plângere penală împotriva lui Dan Marcu, la Poliție, pentru “distrugere”. Călin reclamă pătrunderea abuzivă în magazinul său, modificările din interior, distrugerea unor bunuri. Plângerea se află încă în cercetarea polițiștilor. De altfel, noul proprietar a renovat complet și celelalte două anexe (magazine) de pe aceeași parte a fostului cinematograf, ale Antoniei Moroianu și “irakianului”; în paralel cu lucrările de interior. Pentru care Bya Invest SRL, proprietara viitorului cazinou, a solicitat certificat de urbanism de la Primărie pentru  reparații interioare, fără modificări structurale, ceea ce nu presupune și autorizație de construire. Dar avea nevoie de o astfel de autorizație ,când a trebuit să repare ceva la exterior.Primăria l-a notificat să intre în legalitate, omul a intrat în legalitate, dar tot a fost “taxat” cu 3000 de lei amendă. Un fleac!

#

Tulcea va avea în curând Cazinou, după cum merg lucrările în acel imobil. Cum mortul de la groapă nu se mai întoarce, nici fostul cinematograf nu se va mai întoarce la primărie, nici primăria nu va muta acolo Baladele Deltei. Probabil, nu peste mult timp, o poveste asemănătoare vom auzi și despre Grădina de vară Dacia.

Nicu Adămiță

+ There are no comments

Add yours