Potrivit prevederilor art. X din OUG nr.20/2020, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a deschis un cont distinct de disponibil în lei la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, precum și conturi în lei și valută la Banca Comercială Română, pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Persoanele fizice și persoanele juridice, cu excepția instituțiilor și autorităților publice, pot dona sume de bani care se colectează de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în următoarele conturi:

🔘Beneficiar: UNITATEA MILITARĂ 0276 BUCUREȘTI, Cod de identificare fiscală: 4203997

🔘Cont în lei deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București: RO34TREZ700500703XXXXXXX

🔘Cont în lei deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Unirii:
RO09RNCB0082044180490040

🔘Cont în EURO deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Unirii:
RO79RNCB0082044180490041

🔘Cont în USD deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Unirii:
RO52RNCB0082044180490042

Campania de donare de sume potrivit prevederilor se desfășoară până la data de 31 decembrie 2022.

În contul distinct de disponibil în lei deschis la Trezoreria Statului, persoanele juridice și persoanele fizice pot achita sume prin virament bancar, precum și online prin intermediul „Sistemului național electronic de plată“ – SNEP, dezvoltat, implementat, administrat și operat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, disponibil la adresa www.ghișeul.ro, prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit. Donațiile pot fi realizate și în numerar la casieriile unităților Trezoreriei Statului sau prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituțiilor publice din structura cărora fac parte unitățile Trezoreriei Statului.

Comunicat ISU

+ There are no comments

Add yours