ANUNȚ proiect ,, MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA LUNCAVIȚA “

                                                      ANUNT

COMUNA LUNCAVITA cu sediul în localitatea Luncavița, str. Valea Fagilor, nr. 101, județul Tulcea, tel/fax:0240541201, mail: primaria@comunaluncavita.ro, CIF 4508576 în calitate de autoritate contractantă în cadrul procedurii simplificate  pentru execuția lucrărilor de modernizare a drumurilor stradale din localitatile Luncavita si Rachelu în cadrul proiectului ,, MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA LUNCAVIȚA “ aduce la cunoștintă publicului interesat, initierea procedurii de atribuire a contractului de lucrări mai sus mentionat prin publicarea următorului  anunț public:

                      Informații generale privind obiectul procedurii

Obiectul procedurii  îl  reprezintă execuția lucrărilor de modernizare a drumurilor stradale din localitătile Luncavita si Rachelu în cadrul proiectului ,,MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA LUNCAVIȚA “.

Valoarea estimată :  4.493.006,78 lei fără TVA.

  1. Informații privind documentația de atribuire:
  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire.

Persoanele interesate să participe la procedura de licitație pot intra în posesia documentației de atribuire accesand platforma SEAP, Sectiunea Anunturi de participare simplificare, nr. anunț de participare simplificat  SCN106757/04.05.2020

  1. Informații privind ofertele:
    • Data limită de depunere a ofertelor: 21.05.2020, ora 15:00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: On-line in platforma SEAP

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here