În ce sunt investite milioanele de euro aduse la Luncavița

     Fapte, nu vorbe, cu investițiile publice în Luncavița, pe bani europeni
CANALIZĂRI ȘI ALIMENTĂRI CU APĂ
1. „Proiect integrat – Modernizarea și extinderea rețelei publice de canalizare în localitatea Luncavița, județul Tulcea și Extindere sursă apă în comuna Luncavița, județul Tulcea”, 1.300.000 Euro; PNDR, Sub Măsura 7.2 2018; 4 foraje pentru apă potabilă, 4 stații de pompare a apelor menajere; 8000 ml de conducte. Comuna Luncavița va contribui cu 9.500 Euro. Localitatea Luncavița dispune de sistem de canalizare cu stație de epurare, funcțional din anul 2008. S-a semnat contractul de finanțare. În implementarea procedurilor de licitații pentru proiectare și execuție.

2. „Extinderea rețelei de canalizare în Rachelu, Comuna Luncavița, județul Tulcea”, PNDL, în valoare totală de peste 500.000 Euro, care înseamnă construirea a 5215 ml de conducte de canalizare și trei stații de pompare. Localitatea Rachelu dispune de sistem de canalizare cu stație de epurare, funcțional din anul 2012. Comuna Luncavița va cofinanța din valoarea totală cu suma de 21.000 Euro. În execuție.

3. „Întoarcerea la Izvoare – Fântâna de la Niai”, 12.000 Euro Colectă publică, proiect local ajuns la etapa a VI-a, un parteneriat între echipe de voluntari și autoritățile locale, care reabilitează valorile lăsate de înaintași și dă naștere unor noi surse, dezirabile pentru urmași. Doar acțiunea voluntarilor determină reacția autorităților și nu invers. În execuție.

4. Întoarcerea la Izvoare – Fântâna lui Iorga”, 14.000 Euro, în execuție.

ASFALTAREA STRĂZILOR
5. „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Luncavița, județul Tulcea”, în valoare de 1.000.000 Euro, PNDR, Sub Măsura 7.2 2018, care înseamnă asfaltarea a 5,86 km de străzi. Se execută proiectul tehnic. Comuna Luncavița va contribui cu 7.500 Euro. În proceduri de licitații pentru proiectare și execuție.

6. „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în Comuna Luncavița, PNDL”, în valoare de 2.000.000 Euro, care înseamnă asfaltarea a 10,662 km de străzi; Comuna Luncavița va cofinanța din valoarea totală cu suma de 61.000 Euro. În execuție.

7. „Asfaltarea drumurilor de interes local în Comuna Luncavița, județul Tulcea”, PNDL, în valoare totală de 4.500.000 Euro, care înseamnă asfaltarea a 24 km de străzi.Comuna Luncavița va cofinanța din valoarea totală cu suma de 97.000 Euro. În licitație pentru execuție.

8. „Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local din Comuna Luncavița, județul Tulcea”. Valoarea contractului de lucrări atribuit este de 500.000 Euro, care înseamnă asfaltarea a 3,71 km de străzi. Contribuția comunei a fost de 42.500 Euro, iar proiectul a fost finalizat la data de 6 februarie anul curent și se află în garanție.

DRUMURI AGRICOLE ÎN EXTRAVILAN
9. „Îmbunătățirea infrastructurii rețelei de drumuri de exploatație agricolă în comuna Luncavița, județul Tulcea”, 400.000 Euro, PNDR, Sub Masura 4.3 2018 – S-a semnat contractul de finanțare. În implementarea procedurilor de licitație a proiectării și execuției. Contribuția comunei Luncavița este de 7.000 Euro

EDUCAȚIE
10. „Modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Simion Leonescu din localitatea Luncavița, județul Tulcea”, 500.000 Euro, PNDR, Sub Masura 7.1 2018 – S-a semnat contractul de finanțare. Contribuția comunei Luncavița este de 6.000 Euro. În implementarea procedurilor de licitații pentru proiectare și execuție.

11. „Construire si dotare Atelier școală si spatii tehnologice in localitatea Luncavita, Județul Tulcea”, 400.000 Euro, POR, Axa 10, Domeniu intervenție 10.1 2018 – A obținut finanțare și se află în procedurile pentru semnarea contractului. Contribuția comunei Luncavița este de 8,388 Euro. În implementarea procedurilor de licitații pentru proiectare și execuție.

12. „Înființare-construire After school și spațiu de joacă în comuna Luncavița, județul Tulcea” 350.000 Euro, PNDR, SubMasura 7.2 2018 – S-a semnat contractul de finanțare. În implementarea procedurilor de licitații. Contribuția comunei Luncavița este de 5.500 Euro. În implementarea procedurilor de licitații pentru proiectare și execuție.

13. „CBC-PracticeFirms Metode inovatoare de formare profesională și colaborare educațională la nivel bilateralRO-UA”, 333.000 Euro
PROGRAM EUROPEAN TRANSFRONTALIER – ROMANIA-UKRAINE, ENI-CROSS BORDER COOPERATION; LP-Primaria Comunei Luncavita; P1- Izmail State University of Humanities; P2- „SF.LUCA” POSTLICEAL SANITARY SCHOOL TULCEA; P3- Youth Public Organization „New European Generation” 2018.
Luncavița o sa realizeze, în corpurile clădirii școlii din Rachelu, 4 ateliere/laboratoare cu dotări adecvate: Apicultură; Gastronomie; Tâmplărie; IT.
Acestea vor fi puse la dispoziția Liceului Tehnologic Simion LEONESCU Luncavița și a altor centre și organizații cu rol didactic, medical social, etc, care vor organiza cursuri atât pentru elevi cât și pentru toate persoanele implicate în activități de recalificare și formare profesională.
Proiectul a fost declarat eligibili și se află în procedurile pentru semnarea contractului.

SĂNĂTATE
14. „Centrul Comunitar Medico – Social Luncavița”, 300.000 Euro, Organismul Intermediar Elvețian și Ministerul Sănătății. Contribuția comunei Luncavița este de 87.000 Euro. Finalizat ca absorbție a fondurilor nerambursabile, în implementare continuă.

ILUMINAT PUBLIC
15. „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Luncavița, județul Tulcea”, PNDL, în valoare totală de 285.000 Euro, care presupune modernizarea iluminatului stradal prin montarea a 1000 de corpuri cu Led 20W în Luncavita și Rachelu și extinderea iluminatului în zonele unde nu există prin montarea a 45 de stâlpi din beton. Comuna Luncavița va cofinanța din valoarea totală cu suma de 10.000 Euro. În implementarea procedurilor de licitații pentru execuția lucrărilor.

SERVICII COMUNITARE
16. „Dezvoltarea serviciilor comunitare de bază prin achiziționarea de buldoexcavator și echipamente conexe, în comuna Luncavița”, 100.000 Euro, PNDR, Sub măsura 19.1, GAL Dobrogea de Nord 2018 – S-a realizat achiziția câștigătoare, Buldoexcavator Hidromek.

17. „WiFi4EU – internet pentru spațiile publice din comuna Luncavița”, Comisia Europeană, 15.000 Euro. S-a semnat contractul de execuție cu TELEKOM.

URBANISM ȘI CADASTRU
18. „Cadastrul sistematic al Comunei Luncavița”, în valoare de 470.000 Euro. Intabularea gratuită a tuturor imobilelor din teritoriul administrativ, peste 15.000 Ha, printr-un contract semnat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și SC Ramboll SRL. Proiect aflat în execuție.

19. „Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Luncavița”, 63.000 Euro. Proiect aflat în execuție. Antreprenor, SC SIMPROIECT SRL Tulcea.

PROIECTE DEPUSE ȘI AFLATE ÎN EVALUARE. Educație, Mediu, Infrastructură, Social, etc.

20. „ART CENTER «INFOGRAPHICS»”, 406.586,60 Euro
PROGRAM EUROPEAN TRANSFRONTALIER – ROMANIA-UKRAINE, ENI-CROSS BORDER COOPERATION; LP: Youth Public Organization “New European Generation”; P1: Odessa National Polytechnic University; P2: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea; P3: UAT Comuna Luncavita 2018

21. „HISTORY-FORTRESS – Conservarea și promovarea patrimoniului istoric și cultural în România și Ucraina”, 1.386.900 Euro.
PROGRAM EUROPEAN TRANSFRONTALIER – ROMANIA-UKRAINE, ENI-CROSS BORDER COOPERATION; LP: Executive Committee of Izmail City Council; Executive Committee of Belgorod – Dnistrovskyi City Council; UAT Comuna Luncavița 2018

22. „Rețeaua EthnicCult – Artizanali – Promovarea culturii locale și a tradițiilor prin activități transfrontaliere de artă educațională în România și Ucraina”, 2.543.690,175 Euro
PROGRAM EUROPEAN TRANSFRONTALIER – ROMANIA-UKRAINE, ENI-CROSS BORDER COOPERATION; LP-Primaria Comunei Luncavita; P2-Executive Committee of Izmail City Council; P3- Orlivka Village Council; P4-Organizatia Publica de Tineret Noua Generatie a Europei Izmail 2018

23.Modernizarea și dotarea Casei de cultură a Comunei Luncavița”. PNDR, 400.000 Euro.

PROIECTE AFLATE ÎN PREGĂTIRE PENTRU DEPUNERE, ÎN VEDEREA OBȚINERII FINANȚĂRII DIN FONDURI NERAMBURSABILE

24. „Înființarea distribuției de gaze naturale în Comuna Luncavița”.
25. „Crearea aleilor pietonale și amenajarea spațiilor verzi în Comuna Luncavița”
26. „Realizarea infrastructurii portiere la Dunăre în Comuna Luncavița”
27. „Înființarea infrastructurii de recreere în Comuna Luncavița”
28. Proiecte transfrontaliere cu Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria.

PROIECT DECLARAT ELIGIBIL, AFLAT PE LISTA DE AȘTEPTARE ÎN VEDEREA FINANȚĂRII.
29. „Construire platforma comunală pentru depozitarea si gospodărirea gunoiului de grajd in Comuna Luncavita, judetul Tulcea”, 400.000 Euro, contribuție 50.000 Lei. Investiții la Nivelul Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării – AFM și Banca Mondială.

Ștefan ILIE
Primarul Comunei Luncavița

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here