Încă o etapă de atribuire locuri de parcare în municipiu

     ZONA STR.PODGORIILOR (de la Enel – intersecție Str. Iuliu Maniu)

     ZONA STR. PORTULUI

     ZONA MĂRĂȘEȘTI ( de la Poșta – Str. Davila)

                        ANUNȚ ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE

Având în vedere prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sistemului de Parcări Publice cu Plată și de Reședință din Municipiul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 122/31.05.2022 (disponibil pe site-ul www.diaptulcea.ro și www.primariatulcea.ro), vă aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 10.08.2022, ora 16:30, persoanele cu domiciliul/reședința în locațiile mai sus menționate, pot depune solicitări on-line pentru atribuirea directă/licitație a unui loc de parcare de reședință pe unitate locativă.

Solicitările pot fi depuse până la data de 17.08.2022, ora 16.30 on-line pe site-ul https://parcari.primariatulcea.ro/ sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2.

Documente necesare:

 a) pentru persoane fizice:

 1. B.I./C.I;
 2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosință;
 3. Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil;
 4. Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, dacă este cazul;
 5. Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
 6. Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz.

 b) pentru persoane juridice:

 1. B.I./C.I reprezentant legal;
 2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosință;
 3. Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil;
 4. Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
 5. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
 6. Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru sediu/punct de lucru.

Menționăm că vor fi luate în considerare DOAR solicitările depuse în perioada 10.08.2022 ora 16.30 – 17.08.2022 ora 16.30 !

– prețul de pornire a licitației: 150 lei inclusiv TVA; sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată;

– pasul de licitație va fi de minim 10 lei.

Persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanții lor legali care dovedesc cu documente faptul că dețin în proprietate/utilizare un autoturism au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință și care nu au depus documente necesare, le pot depune la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2. până la data de 08.08.2022.

Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 1. să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.
 2. să nu dețină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează.
 3. Persoanele validate și declarate câștigătoare în urma participării la licitația on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de confirmare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaței și/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

Adresele eligibile acestei etape de atribuire sunt următoarele:

 

NR. CRT. STRADĂ BLOCURI ELIGIBILE
1. Portului nr.30/32/34 Bl.1A/Bl.1B/BL.1C
2. Podgoriilor nr. 4-10 Bl.15/Bl.2/Bl.14/Bl.G/Bl.13/Bl.F/Bl.12
3. Podgoriilor nr. 12/14/16/22/24/25/27/29/31/53A/

55/57/59/71/71B

Bl.11/Bl.10/Bl.9/Bl.E/Bl.D/Bl.C/Bl.B/Bl.A
4. Victoriei Bl.B4
5. Victoriei nr.76 Bl.1
6. Babadag nr. 5/11/15/17/19 Bl.1/ Bl.7/Bl.9/Bl.11
7. Mărășești nr.1/3/9/11/13 Bl.31/Bl.33/Bl.35/Bl.37/Bl.39/Bl.41

 

Primăria Tulcea

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here