Luncavița continuă investiții masive cu bani europeni. 17 proiecte în pregătire pentru obținere de finanțare

Investiții publice,trimestrul I, 2020, la comuna Luncavița. Cu zeci de milioane de euro finanțări nerambursabile bani europeni și cofinanțare minimă. Mașinăria de făcut proiecte de la primărie merge non stop și are în lucru pentru depunere în vederea obținerii de finanțări nerambursabile 17 proiecte, printre care aducțiunea de gaze la comună, infrastructura portuară la Dunăre, construire Observator Astronomic, construire bazin didactic de înot, construire trapeze la bisericile din Luncavița și Rachelu etc.

                                   Aici sunt banii europenilor!

CANALIZĂRI ȘI ALIMENTĂRI CU APĂ
1. „Proiect integrat – Modernizarea și extinderea rețelei publice de canalizare în localitatea Luncavița, județul Tulcea și Extindere sursă apă în comuna Luncavița, județul Tulcea”, 1.300.000 Euro; PNDR, Sub Măsura 7.2 2018; 4 foraje pentru apă potabilă, 4 stații de pompare a apelor menajere; 8000 ml de conducte. Comuna Luncavița contribuie cu 9.500 Euro. Localitatea Luncavița dispune de sistem de canalizare cu stație de epurare, funcțional din anul 2008. S-a semnat contractul de finanțare. În implementarea procedurilor de licitații pentru proiectare și execuție.

2. „Extinderea rețelei de canalizare în Rachelu, Comuna Luncavița, județul Tulcea”, PNDL, în valoare totală de peste 500.000 Euro, care înseamnă construirea a 5215 ml de conducte de canalizare și nouă stații de pompare. Localitatea Rachelu dispune de sistem de canalizare cu stație de epurare, funcțional din anul 2012. Comuna Luncavița cofinanțeaază din valoarea totală cu suma de 21.000 Euro. Lucrările de execuție se apropie de recepție.

3. „Întoarcerea la Izvoare – Fântâna de la Niai”, 8.000 Euro Colectă publică, proiect local ajuns la etapa a VI-a, un parteneriat între echipe de voluntari și autoritățile locale, care reabilitează valorile lăsate de înaintași și dă naștere unor noi surse, dezirabile pentru urmași. Doar acțiunea voluntarilor determină reacția autorităților și nu invers. În execuție.

ASFALTAREA STRĂZILOR
4. „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Luncavița, județul Tulcea”, în valoare de 1.000.000 Euro, PNDR, Sub Măsura 7.2 2018, care înseamnă asfaltarea a 5,86 km de străzi. Se execută proiectul tehnic. Comuna Luncavița contribuie cu 7.500 Euro. În proceduri de verificare a proiectului tehnic.

5. „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în Comuna Luncavița, PNDL”, în valoare de 2.000.000 Euro, care înseamnă asfaltarea a 10,662 km de străzi; Comuna Luncavița cofinanțează din valoarea totală cu suma de 61.000 Euro. În execuție.

6. „Asfaltarea drumurilor de interes local în Comuna Luncavița, județul Tulcea”, PNDL, în valoare totală de 4.500.000 Euro, care înseamnă asfaltarea a 24 km de străzi. Comuna Luncavița cofinanțează din valoarea totală cu suma de 97.000 Euro. Contestație la instanță, Curtea de apel Constanța decide în favoarea Primăriei Comunei Luncavița. Se reia procedura pentru confirmarea antreprenorului.

DRUMURI AGRICOLE ÎN EXTRAVILAN
7. „Îmbunătățirea infrastructurii rețelei de drumuri de exploatație agricolă în comuna Luncavița, județul Tulcea”, 400.000 Euro, PNDR, Sub Masura 4.3 2018. În implementarea procedurilor de verificare a proiectului tehnic. Contribuția comunei Luncavița este de 7.000 Euro

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ
8. „Modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Simion Leonescu din localitatea Luncavița, județul Tulcea”, 500.000 Euro, PNDR, Sub Masura 7.1 2018 – S-a semnat contractul de finanțare. Contribuția comunei Luncavița este de 6.000 Euro. În licitație publică pentru execuție.

9. „Construire si dotare Atelier școală si spatii tehnologice in localitatea Luncavita, Județul Tulcea”, 400.000 Euro, POR, Axa 10, Domeniu intervenție 10.1 2018. Contribuția comunei Luncavița este de 8,388 Euro. În implementarea procedurilor de verificare a proiectului tehnic.

10. „Înființare-construire After school și spațiu de joacă în comuna Luncavița, județul Tulcea” 350.000 Euro, PNDR, SubMasura 7.2 2018 – S-a semnat contractul de finanțare. Contribuția comunei Luncavița este de 5.500 Euro. În implementarea procedurilor verificare a proiectului tehnic.

11. „CBC-PracticeFirms Metode inovatoare de formare profesională și colaborare educațională la nivel bilateralRO-UA”, 333.000 Euro.
PROGRAM EUROPEAN TRANSFRONTALIER – ROMANIA-UKRAINE, ENI-CROSS BORDER COOPERATION; LP-Primaria Comunei Luncavita; P1- Izmail State University of Humanities; P2- „SF.LUCA” POSTLICEAL SANITARY SCHOOL TULCEA; P3- Youth Public Organization „New European Generation” 2018.
Se vor realiza în corpurile clădirii școlii din Rachelu, 4 ateliere/laboratoare cu dotări adecvate: Apicultură; Gastronomie; Tâmplărie; IT; Acestea vor fi puse la dispoziția Liceului Tehnologic Simion LEONESCU Luncavița și a altor centre și organizații cu rol didactic, medical social, etc, care vor organiza cursuri atât pentru elevi cât și pentru toate persoanele implicate în activități de recalificare și formare profesională. Proiectul se află în execuție.

12. MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL ÎN COMUNA LUNCAVIȚA, finanțat prin PNDR, în valoare de 478.973 Euro. Proiectul presupune extinderea scenei, sistem de cortine și lumini, dotări tehnice și de profil și reparații. Comuna Luncavița cofinanțează cu 6.000 Euro. Investiția a obținut finanțare la 28 noiembrie 2019.

SĂNĂTATE
13. „Centrul Comunitar Medico – Social Luncavița”, 300.000 Euro, Organismul Intermediar Elvețian și Ministerul Sănătății. Contribuția comunei Luncavița este de 87.000 Euro. Finalizat ca absorbție a fondurilor nerambursabile, în implementare continuă.

ILUMINAT PUBLIC
14. „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Luncavița, județul Tulcea”, PNDL, în valoare totală de 285.000 Euro, care presupune modernizarea iluminatului stradal prin montarea a 1000 de corpuri cu Led 20W în Luncavita și Rachelu și extinderea iluminatului în zonele unde nu există prin montarea a 45 de stâlpi din beton. Comuna Luncavița va cofinanța din valoarea totală cu suma de 10.000 Euro. Lucrările se apropie de final.

SERVICII COMUNITARE
15. „Dezvoltarea serviciilor comunitare de bază prin achiziționarea de buldoexcavator și echipamente conexe, în comuna Luncavița”, 100.000 Euro, PNDR, Sub măsura 19.1, GAL Dobrogea de Nord 2018 – S-a realizat achiziția câștigătoare, Buldoexcavator Hidromek.

16. „WiFi4EU – internet pentru spațiile publice din comuna Luncavița”, Comisia Europeană, 15.000 Euro. S-a semnat contractul de execuție cu TELEKOM și funcționează în marea parte a punctelor publice. În execuție.

URBANISM ȘI CADASTRU
17. „Cadastrul sistematic al Comunei Luncavița”, în valoare de 470.000 Euro. Intabularea gratuită a tuturor imobilelor din teritoriul administrativ, peste 15.000 Ha, printr-un contract semnat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și SC Ramboll SRL. Proiect aflat în execuție.

18. „Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Luncavița”, 63.000 Euro. Proiect aflat în execuție. Antreprenor, SC SIMPROIECT SRL Tulcea.

PROIECTE DEPUSE ȘI AFLATE ÎN EVALUARE. Educație, Mediu, Infrastructură, Social, etc.

19. „ART CENTER «INFOGRAPHICS»”, 406.586,60 Euro
PROGRAM EUROPEAN TRANSFRONTALIER – ROMANIA-UKRAINE, ENI-CROSS BORDER COOPERATION; LP: Youth Public Organization “New European Generation”; P1: Odessa National Polytechnic University; P2: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea; P3: UAT Comuna Luncavita 2018

20. „HISTORY-FORTRESS – Conservarea și promovarea patrimoniului istoric și cultural în România și Ucraina”, 1.386.900 Euro.
PROGRAM EUROPEAN TRANSFRONTALIER – ROMANIA-UKRAINE, ENI-CROSS BORDER COOPERATION; LP: Executive Committee of Izmail City Council; Executive Committee of Belgorod – Dnistrovskyi City Council; UAT Comuna Luncavița 2018

PROIECTE AFLATE ÎN PREGĂTIRE PENTRU DEPUNERE, ÎN VEDEREA OBȚINERII FINANȚĂRII DIN FONDURI NERAMBURSABILE

21. „Înființarea distribuției de gaze naturale în Comuna Luncavița”.
22. „Crearea aleilor pietonale și amenajarea spațiilor verzi în Comuna Luncavița”
23. „Realizarea infrastructurii portuare la Dunăre în Comuna Luncavița”
24. „Înființarea infrastructurii de recreere în Comuna Luncavița”
25. Proiecte transfrontaliere cu Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria.
26. Reabilitare termică Sala de sport multifuncțională Teohare COCA-COZMA Luncavița.
27. Reabilitare termică și reabilitare în primă urgență a Școlii Rachelu.
28. Construire Observator Astronomic Luncavița.
29. Extindere rețea de canalizare și alimentare cu apă Luncavița.
30. Lucrări în primă urgență, reabilitare și apărare împotriva inundațiilor la Baza sportivă Gheorghe Popescu.
31. Lucrări în primă urgență, reabilitare și apărare împotriva inundațiilor la Piața agroalimentară Luncavița.
32. Lucrări în primă urgență consolidare și modernizare a drumurilor stradale din zona Bulata, Localitatea Luncavița.
33. Lucrări în primă urgență consolidare și modernizare a drumurilor stradale din cartierul Cetățuia, Localitatea Luncavița.
34. Lucrări în primă urgență reabilitare și modernizare a Parcului din Localitatea Luncavița.
35. ucrări în primă urgență consolidare și modernizare a șanțurilor și trotuarelor aferente DN 22 (E 87) din comuna Luncavița.
36. Lucrări în primă urgență consolidare și modernizare a drumurilor de exploatație agricolă din comuna Luncavița.
37. Realizare trapeze/săli de mese la Bisericile Sf. Dimitrie Luncavița și Sf. Arh. Mihail și Gavril Rachelu.
38. Construire bazin didactic de înot în comuna Luncavița

PROIECTE DECLARATE ELIGIBILE, AFLATE PE LISTA DE AȘTEPTARE ÎN VEDEREA FINANȚĂRII.
39. „Construire platforma comunală pentru depozitarea si gospodărirea gunoiului de grajd in Comuna Luncavita, judetul Tulcea”, 400.000 Euro, contribuție 50.000 Lei. Investiții la Nivelul Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării – AFM și Banca Mondială.

40. „Rețeaua EthnicCult – Artizanali – Promovarea culturii locale și a tradițiilor prin activități transfrontaliere de artă educațională în România și Ucraina”, 2.543.690,175 Euro
PROGRAM EUROPEAN TRANSFRONTALIER – ROMANIA-UKRAINE, ENI-CROSS BORDER COOPERATION; LP-Primaria Comunei Luncavita; P2-Executive Committee of Izmail City Council; P3- Orlivka Village Council; P4-Organizatia Publica de Tineret Noua Generatie a Europei Izmail 2018

Stefan ILIE, primarul comunei Luncavița

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here