Marinov a prezidat prima ședință de la instalarea ca subprefect. S-au adoptat trei hotărâri

Subprefectul judeţului, Teodosie Marinov, a condus, miercuri, 31 iulie  şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în care au fost adoptate trei hotărâri după cum urmează:
H O T Ă R Â R E A Nr. 17 -Ridicare restricție circulație dig-șosea
Art.1 La data de 31 iulie 2019, ora 13.00, se ridică restricţia de viteză pe sectorul de drum naţional de pe raza judeţului Tulcea DN 22/E87, Digul şosea Măcin – Smârdan, km 88+000 – 98+000, care a fost introdusă începând cu data de 11.06.2019, ora 10.00, conform Hotărârii nr.11/11.06.2019 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

H O T Ă R Â R E A Nr. 18- Despăgubiri inundații

Art.1 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea ia act de procesele-verbale nr.242/24.07.2019 şi nr.243/25.07.2019, privind constatarea şi evaluarea pagubelor cauzate de precipitaţiile abundente manifestate în luna iulie 2019, întocmite de Comisia judeţeană constituită prin O.P. nr.289/19.07.2019, modificat şi completat prin O.P. nr.296/24.07.2019, care au generat inundaţii pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Horia şi Beştepe şi au afectat 0,85 km străzi comunale, 1 pod şi 3,1 ha teren arabil.

Art.2 Valoarea estimată de comisia judeţeană a costurilor de reconstrucţie a infrastructurii afectate şi a costurilor privind acoperirea pierderilor în sectorul agricol, este ȋn cuantum de 749,20 mii lei, repartizată astfel: 8,40 mii lei pagube în agricultură şi 740,80 mii lei pagube în infrastructură, conform situaţiilor centralizate anexate (anexa 1 şi anexa 2).
Art.3 Sumele estimate de comisia județeană pot fi solicitate și alocate din fondul propriu al consiliului local, din fondul special pentru prevenirea și combaterea efectelor calamităților naturale constituit la nivelul Consiliului Județean Tulcea sau din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019.

H O T Ă R Â R E A Nr. 19- Reabilitare Școala Chilia Veche

Art.1 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea ia act de procesul-verbal nr.241/22.07.2019 privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse la Şcoala Gimnazială din localitatea CHILIA VECHE, judeţul Tulcea, de tasarea şi/sau prăbușirea terenului aflat în vecinătatea imobilului, cauzate de nivelul ridicat al pânzei freatice, ca urmare a menţinerii cotelor ridicate ale Dunării pe perioadă îndelungată, întocmit de Comisia judeţeană constituită prin O.P. nr.288/19.07.2019;
Art.2 Primăria Comunei Chilia Veche poate demara procedurile în vederea obţinerii fondurilor necesare efectuării lucrărilor de reabilitare şi consolidare a imobilului „Şcoala Gimnazială din localitatea Chilia Veche”, propuse în procesul-verbal nr.241/22.07.2019, întocmit de Comisia judeţeană.

N.A.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here