În primele luni ale acestui an, structurile specializate din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea au executat 109 misiuni de asigurare a ordinii și siguranței publice și 201 acțiuni în cooperare/colaborare cu alte structuri. În perioada supusă analizei, au fost constituite 1570 patrule mixte pe timpul misiunilor executate în sistem integrat cu Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea și 1036 patrule de jandarmerie, fiind constatate 734 de sancțiuni contravenționale dintre care 130 de avertismente, în valoare totală de 287250 lei. Pe timpul misiunilor specifice, personalul Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea a constatat un număr de 63 de infracțiuni, fiind identificați 80 de autori și a acordat sprijin la constatarea a 164 de infracțiuni, fiind identificați 199 de autori pe timpul misiunilor executate în cooperare cu Poliția, în sistem integrat prin patrule mixte.

Prevenirea și combaterea traficului de droguri și persoane
Pe această linie, Inspectoratul de Jandarmi Județean Tulcea a acționat în permanență cu efectivele din dispozitivele curente, ocazie cu care au fost întocmite 6 acte de sezisare a organelor de urmărire penală pe numele a 10 persoane sub suspiciunea săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 16, alin. (1) din Legea 194/2011.
Direcția de acțiune pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri a fost abordată de Inspectoratul de Jandarmi Județean Tulcea și cu ocazia adunărilor publice cu public numeros, fiind, astfel efectuate instructaje cu personalul societăților de pază angrenat în asigurarea măsurilor de ordine publică.

Intensificarea luptei împotriva criminalității organizate și eficientizarea acțiunilor combativ – preventive în domeniile de competență
Pe această linie de acțiune, Inspectoratul de Jandarmi Județean Tulcea a acționat pentru sprijinirea structurilor județene cu responsabilități în acest domeniu. Astfel, unitatea noastră a participat la 10 acțiuni cu întrebuințarea a 50 de jandarmi ce au vizat sprijinirea organelor judiciare în efectuarea de acte procedurale (percheziții domiciliare).

Asigurarea climatului de siguranță în instituțiile de învățământ și pe drumurile publice
În conformitate cu Planul județean comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar și detaliilor stabilite împreună cu structurile IPJ Tulcea, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea îi sunt repartizate 8 unităţi de învăţământ. În cadrul acestui domeniu de acțiune, s-au constituit 199 de patrule de ordine publică cu întrebuințarea a 824 jandarmi. Cu ocazia executării activităților de patrulare în zona instituțiilor de învățământ, efectivele de jandarmi au aplicat 3 sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoarea de 1200 lei și au întocmit 2 acte de sesizare pentru săvârșirea unor infracțiuni. Faptele antisociale în cauză au fost constatate atât în incinta instituțiilor de învățământ cât și în zonele adiacente acestora.
Pentru prevenirea faptelor antisociale, personalul inspectoratului a organizat și desfășurat 15 activități de intervenție preventivă la care au participat 291 elevi, acestea având drept scop creșterea nivelului de conștientizare a elevilor cu privire la consecințele săvârșirii unor fapte antisociale și a absenteismului școlar, precum și pentru informarea acestora cu privire la drepturile și obligațiile avute pe timpul participării la diverse adunări publice.

Problematica migrației ilegale
În acest domeniu, acțiunile unității s-au concretizat în sprijinul operativ acordat Serviciului pentru Imigrări al Judeţului Tulcea pentru executarea a 4 acțiuni în cooperare cu 12 jandarmi ce au vizat verificarea respectării prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cu ocazia executării acțiunilor au fost depistate mai multe cazuri de ședere ilegală, sens în care lucrătorii Serviciului pentru Imigrării Tulcea au dispus măsurile legale din competență.

Comunicat IJJ

PS. Recent și IPJ a prezentat o situație tot la 9 luni. Ambele instituții de forță au “născut” normal, rapoarte sănătoase.

+ There are no comments

Add yours