Ordin de prohibiție în Delta Dunării

A fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a
pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2018.
60 de zile fără pescuit
Ordinul privind prohibiția pescuitului instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în
scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al
altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în
perioada 7 aprilie – 5 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat,
inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 7 aprilie – 22 mai
inclusiv, cu excepțiile prevăzute în ordin.
Pentru Golful Musura perioada de prohibiție se poate prelungi, pentru condiții
hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administrației Rezervației
Biosferei Delta Dunării (ARBDD), prin ordin comun al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale și al ministrului mediului.
Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de
pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în zona Gârla Turcească –
Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7
aprilie -5 iunie inclusiv.
Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești,
crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în fluviul Dunărea, în zona care
constituie frontieră de stat cu Ucraina, pe o durată de 45 de zile, în perioada 22
aprilie- 5 iunie, inclusiv.
În Complexul Razim-Sinoe și în lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiție pentru
pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești și alte
viețuitoare acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie – 5 iunie inclusiv.

Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii, în perimetrul
Rezervației Biosferei Delta Dunării, următoarele:
– Pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm
8+900 și până la confluența cu Canalul Răducu, tot timpul anului;
– Lacul Gâsca din Complexul Somova – Parcheș, tot timpul anului;
– Lacurile Erenciuc și Zmeica, tot timpul anului;
– Cursul vechi al Brațului Sf. Gheorghe, tot timpul anului, cu excepția zonei
cuprinse între km. 16 și km. 20;
– Pe brațul Chilia, zona km 72 – 77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada
15 martie – 13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie
– 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite
la Art. 1 alin.(1).
O excepție de la perioadele menționate anterior o constituie pescuitul în scop
comercial, recreativ și familial la știucă, perioada de prohibiție pentru această specie
de pești începe la data intrării în vigoare a prezentului Ordin până la data de 15
martie inclusiv, dar și cu respectarea prevederilor art. (1), a respectivelor perioade de
prohibiție.
În mod special, pe teritoriul RBDD, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul
recreativ-sportiv la știucă este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor
(catch&release).
Se interzice pescuitul comercial, recreativ și familial pentru femelele de raci, în
perioada de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 iunie inclusiv, și
femelele și masculii de raci în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, inclusiv. (Art.7 )
Din prevederile Ordinului privind prohibiția pescuitului în scop comercial, familial și
recreativ al scrumbiei de Dunăre, aceasta se stabilește pe sectoare, astfel (Art. 8):
a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm
43, pe o durată de 10 zile, în perioada 7 aprilie – 16 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii,
km 238, pe o durată de 15 de zile, în perioada 12 aprilie – 26 aprilie inclusiv;
e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a
Dunării în mare, pe o adâncime de 5 km în largul mării și pe un coridor lat de 2 km
socotit câte un kilometru de o parte și de alta a axului brațelor Sf. Gheorghe și Sulina.

În fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de un kilometru spre sud de
axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române.
f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei
„Delta Dunării” se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2
setci în perioada 28 martie – 6 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management și a Regulamentului
Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării,,.
Ținând seama de prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.
449/2008 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la
pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și
continentale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul privind prohibiția
pescuitului în anul 2018 interzice:
– folosirea năvoadelor în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în complexul
Razim – Sinoe și în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie
inclusiv;
– folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele și
canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 1
iunie – 30 septembrie inclusiv;
– folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim – Sinoe și în
celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
– la propunerea guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării,
prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului
mediului, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de
pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele, și canalele de pe teritoriul
Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării,, în condiții hidrologice nefavorabile.
– pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării” este interzis pescuitul cu
cârlige cu nadă (paragate și pripoane).
Ordinul privind prohibiția pescuitului prevede că dimensiunile minime ale peștilor și
ale altor viețuitoare acvatice vii care pot fi pescuite să fie conforme cu cele aprobate
prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind
dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al
statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 11, alin. 1, 2 și 3 prevăd condițiile care permit desfășurarea activității de pescuit,
în perioada de prohibiție, în amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervației
Biosferei “Delta Dunării’.

Serviciul Educatie Ecologica si Relatii Internationale, ARBDD

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here