Restricții noi la municipiu. De luni se închid restaurantele și cafenelele, se interzic spectacolele în aer liber

Întrunit în şedinţă extraordinară vineri, 13 noiembrie 2020, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea a adoptat Hotărârea nr. 79 prin care se impun noi măsuri de restricție la nivel de municipiu, pe următoarele două săptămâni.

                                      HOTĂRÂREA NR. 79

Art.1 Pe fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 3/1.000 locuitori, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 16.11.2020, ora 00.00, până la data de 29.11.2020, ora 24:00, la nivelul municipiului Tulcea se instituie următoarele măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:
(1) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
(2) Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale este interzisă;
(3) a). Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;
b). În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la lit. a) care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se
consumă în spaţiile respective;
(4) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
(5) Operatorii economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) vor respecta obligaţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului Sănătăţii şi al ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri nr.1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice
şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;
(6) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
Art.2 Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu COVID-19 îşi vor intensifica măsurile de supraveghere şi control pe teritoriul municipiului Tulcea.
Art.3 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Tulcea va informa
populaţia prin orice mijloace despre măsurile dispuse (afişarea în locuri vizibile a hotărârii, postare pe site, etc.).
Art.4 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Tulcea, care va dispune măsurile necesare pentru punere în aplicare de către toate instituțiile/toţi operatorii economici cu activitate în zonă.
Emisă astăzi, 13 noiembrie 2020.
p. PREŞEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
SUBPREFECT,
CALOIANU CARMEN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here