Stadiul proiectului ”Extindere rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în municipiul Tulcea, județul Tulcea” la data de 21.10.2021. Acest proiect a fost inițiat de Primăria municipiului Tulcea în decursul acestui an. Pentru finanțarea proiectului, se încearcă obținerea de fonduri europene deși, dată fiind natura relației contractuale cu Tulcea Gaz S.A., municipalitatea nu este avantajată pentru a deveni beneficiar eligibil. În cazul în care finanțarea europeană nu va fi posibilă, proiectul va fi  implementat gradual, din bugetul local, în colaborare cu Tulcea Gaz S.A.

Rețeaua de gaze naturale se va extinde pe următoarele străzi și însumează o lungime de 37,646 km: str. Elizeului, str. Dianei, str. Grădinarilor, str. Eternității, str. Isaccei, str. Iasomiei, str. Timișoarei, str. Milcov, str. Mistreți, str. Costache Negruzzi, str. Malcoci, str. George Georgescu, str. Panait Cerna, str. Sofia Nădejde, str. Jupiter, str. Constantin Brătescu, str. Lacului, str. Orizontului, str. Grădinarilor, str. Fraților, str. Radu Negru, str. Brizei, str. Urzicii, str. Bogdan Vodă, str. Amurgului, str. Maramureș, str. Miron Costin, str. Plugarilor, str. Heracleea, str. Teiului, str. Timpuri Noi, str. Ion Creangă, str. Traian Vuia, str. Salcâmilor, str. Transformatorului, str. Mănăstirii, str. Ferigei, str. Cavalului, str. Răsăritului, str. Aurel Vlaicu, str. Taras Sevcenko, str. Pictor Andreescu, str. Aleea Cimbrișor, str. Lalelelor, str. Aleea Crinului, str. Crăițelor, str. Bujorului, str. Aleea Spicului, str. Brândușei, str. Năframei, str. Granitului, str. Mentei, str. Intrarea Viorelelor, str. Intrarea Toporași, str. Cimbrului, str. Fortunei, str. Rândunicii, str. Flamingo, str. Meteor, str. Macului, str. Colinei, str. Aleea Liliacului, str. Căruțașilor, str. Istria, str. Narciselor, str. Aleea Zagăn, str. Aleea Ilgani, str. Intrarea Mălinului, str. Lăstunului, str. Dobrogei, str. Dorobanți, str. Văcărescu, str. Aleea Văcărescu, str. Străbună, str. Soarelui, str. Rondă, str. Surorilor, str. Brumărel, str. Berzei, str. Semințelor, str. Nufărului, str. Cotită, str. Prelungirea Taberei, str. Aleea Taberei, str. Intrarea Taberei, str. Intrarea Taberei Impas, str. Combustibilului, str. Energiei, strada Prislav, strada Veseliei, strada Alexandru cel Bun, strada Impasului, strada Gloriei, strada Deltei, strada Ovidiu, Intrarea Șoimului, strada Independenței, Intrarea Alexandru cel Bun, strada Pescarilor, nr. 1-10, Intrarea Urzicii, strada Carierei, Intrarea Heracleea, Aleea Miron Costin, strada Nalbelor (Lotusului), Intrarea Prislav I, Intrarea Prislav II, strada Argilei, Aleea Prislav.

Contracte încheiate:

  1. Contractul de servicii nr. 26841/21.07.2021 – Elaborare studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în municipiul Tulcea, județul Tulcea” – durata contractului: 6 luni de la data semnării contractului
  2. Contractul de servicii nr. 26859/21.07.2021 – Elaborare studiu Topografic pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în municipiul Tulcea, județul Tulcea” – durata contractului: 6 luni de la data semnării contractului.

 Stadiul actual:

– Au fost efectuate măsurătorile în teren pentru elaborarea studiului geotehnic și topografic;

– Este în lucru documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii de elaborare temă de proiectare, Studiu de Fezabilitate și documentații pentru avize/ acorduri conform certificatului de urbanism, în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în municipiul Tulcea, Județul Tulcea”.

Comunicat Primăria municipiului Tulcea

 

+ There are no comments

Add yours