Starea de alertă pe șantierul investițiilor publice din Luncavița continuă și pe trimestrul III. Nicio relaxare

                                  Proiecte aflate în execuție
Canalizări și alimentări cu apă
1. „Proiect integrat – Modernizarea și extinderea rețelei publice de canalizare în localitatea Luncavița, județul Tulcea și Extindere sursă apă în comuna Luncavița, județul Tulcea”, 1.300.000 Euro; PNDR, Sub Măsura 7.2 2018; 4 foraje pentru apă potabilă, 4 stații de pompare a apelor menajere; 8000 ml de conducte. Comuna Luncavița contribuie cu 9.500 Euro. Localitatea Luncavița dispune de sistem de canalizare cu stație de epurare, funcțional din anul 2008. Urmează semnarea contractului de execuție.
Asfaltarea străzilor
2. „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Luncavița, județul Tulcea”, în valoare de 1.000.000 Euro, PNDR, Sub Măsura 7.2 2018, care înseamnă asfaltarea a 5,86 km de străzi.. Comuna Luncavița contribuie cu 7.500 Euro. S-a semnat contractul de execuție.
3. „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în Comuna Luncavița, PNDL”, în valoare de 2.000.000 Euro, care înseamnă asfaltarea a 10,662 km de străzi; Comuna Luncavița cofinanțează din valoarea totală cu suma de 61.000 Euro. În execuție.
4. „Asfaltarea drumurilor de interes local în Comuna Luncavița, județul Tulcea”, PNDL, în valoare totală de 4.500.000 Euro, care înseamnă asfaltarea a 24 km de străzi. Comuna Luncavița cofinanțează din valoarea totală cu suma de 97.000 Euro. Contestație la instanță, iar Curtea de apel Constanța decide în favoarea Primăriei Comunei Luncavița. În execuție.
Drumuri agricole în extravilan
5. „Îmbunătățirea infrastructurii rețelei de drumuri de exploatație agricolă în comuna Luncavița, județul Tulcea”, 400.000 Euro, PNDR, Sub Masura 4.3 2018. Contribuția comunei Luncavița este de 7.000 Euro. S-a semnat contractul de execuție.
Educație și cultură
6. „Modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Simion Leonescu din localitatea Luncavița, județul Tulcea”, 500.000 Euro, PNDR, Sub Masura 7.1 2018. Contribuția comunei Luncavița este de 6.000 Euro. S-a semnat contractul de execuție.
7. „Construire si dotare Atelier școală si spatii tehnologice in localitatea Luncavita, Județul Tulcea”, 400.000 Euro, POR, Axa 10, Domeniu intervenție 10.1 2018. Contribuția comunei Luncavița este de 8,388 Euro. S-a semnat contractul de execuție.
8. „Înființare-construire After school și spațiu de joacă în comuna Luncavița, județul Tulcea” 350.000 Euro, PNDR, SubMasura 7.2 2018. Contribuția comunei Luncavița este de 5.500 Euro. S-a semnat contractul de execuție.
9. „CBC-PracticeFirms Metode inovatoare de formare profesională și colaborare educațională la nivel bilateralRO-UA”, 333.000 Euro. PROGRAM EUROPEAN TRANSFRONTALIER – ROMANIA-UKRAINE, ENI-CROSS BORDER COOPERATION; LP-Primaria Comunei Luncavita; P1- Izmail State University of Humanities; P2- „SF.LUCA” POSTLICEAL SANITARY SCHOOL TULCEA; P3- Youth Public Organization „New European Generation” 2018.
Se vor realiza în corpurile clădirii școlii din Rachelu, 4 ateliere/laboratoare cu dotări adecvate: Apicultură; Gastronomie; Tâmplărie; IT; Acestea vor fi puse la dispoziția Liceului Tehnologic Simion LEONESCU Luncavița și a altor centre și organizații cu rol didactic, medical social, etc, care vor organiza cursuri atât pentru elevi cât și pentru toate persoanele implicate în activități de recalificare și formare profesională. În execuiție.
10. MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL ÎN COMUNA LUNCAVIȚA, finanțat prin PNDR, în valoare de 478.973 Euro. Proiectul presupune extinderea scenei, sistem de cortine și lumini, dotări tehnice și de profil și reparații. Comuna Luncavița cofinanțează cu 6.000 Euro. S-a semnat contractul de execuție.
URBANISM ȘI CADASTRU
11. „Cadastrul sistematic al Comunei Luncavița”, în valoare de 470.000 Euro. Intabularea gratuită a tuturor imobilelor din teritoriul administrativ, peste 15.000 Ha, printr-un contract semnat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și SC Ramboll SRL. Proiect aflat în execuție.
12. „Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Luncavița”, 63.000 Euro. Antreprenor, SC SIMPROIECT SRL Tulcea. Proiect aflat în execuție.
PROIECTE DEPUSE ȘI AFLATE ÎN EVALUARE
13. Instalarea sistemelor fotovoltaice pentru gospodăriile izolate. Proiectul a fost depus la Administrația Fondului pentru Mediu, înregistrat cu nr. 02/PFI/10.07.2020. A fost depusă o clarificare, înregistrată la AFM cu nr.01/RPFI/27.04.2020.
14. „Înființarea distribuției de gaze naturale în Comuna Luncavița”. Proiectul a fost depus pentru obținerea finanțării la MLPDA și POIM și presupune o rețea între 35-50 km de rețea de distribuție în Luncavița și Rachelu, stație de reglare-măsurare-predare de 3500 mc/h, având o valoare de 7.000.000 Euro.
15. „Crearea aleilor pietonale și amenajarea spațiilor verzi în Comuna Luncavița”. Proiectul a fost depus pentru obținerea finanțării la MLPDA, presupune realizarea trotoarelor pietonale de-a lungul Drumului European E87 în Luncavița și Racgelu, 5980 m trotuare, 360 m trotuare cu zid de sprijin, 630 m zone cu parapet și are o valoare de 609.000 Euro.
16. „Reabilitare termică Sala de sport multifuncțională Teohare COCA-COZMA Luncavița.” Cererea de finanțare a fost depusă la Compania Națională de Investiții și presupune realizarea izolării termice pentru susținerea activităților sportive în perioadele de iarnă și de vară.
17. Reparație capitală și modernizare a Școlii din Rachelu. Cererea de finanțare a fost depusă la Compania Națională de Investiții și presupune reparația capitală și modernizarea corpurilor școlare din Rachelu.
Proiecte declarate eligibile, aflate pe lista de așteptare în vederea finanțării
18. „ART CENTER «INFOGRAPHICS»”, 406.586,60 Euro. PROGRAM EUROPEAN TRANSFRONTALIER – ROMANIA-UKRAINE, ENI-CROSS BORDER COOPERATION; LP: Youth Public Organization “New European Generation”; P1: Odessa National Polytechnic University; P2: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea; P3: UAT Comuna Luncavita 2018
19. „HISTORY-FORTRESS – Conservarea și promovarea patrimoniului istoric și cultural în România și Ucraina”, 1.386.900 Euro. PROGRAM EUROPEAN TRANSFRONTALIER – ROMANIA-UKRAINE, ENI-CROSS BORDER COOPERATION; LP: Executive Committee of Izmail City Council; Executive Committee of Belgorod – Dnistrovskyi City Council; UAT Comuna Luncavița 2018
20. „Rețeaua EthnicCult – Artizanali – Promovarea culturii locale și a tradițiilor prin activități transfrontaliere de artă educațională în România și Ucraina”, 2.543.690,175 Euro. PROGRAM EUROPEAN TRANSFRONTALIER – ROMANIA-UKRAINE, ENI-CROSS BORDER COOPERATION; LP-Primaria Comunei Luncavita; P2-Executive Committee of Izmail City Council; P3- Orlivka Village Council; P4-Organizatia Publica de Tineret Noua Generatie a Europei Izmail 2018
21. „Construire platforma comunală pentru depozitarea si gospodărirea gunoiului de grajd in Comuna Luncavita, judetul Tulcea”, 400.000 Euro, contribuție 50.000 Lei. Investiții la Nivelul Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării – AFM și Banca Mondială.
PROIECTE FINALIZATE în 2020
22. „Extinderea rețelei de canalizare în Rachelu, Comuna Luncavița, județul Tulcea”, PNDL, în valoare totală de peste 500.000 Euro, care înseamnă construirea a 5215 ml de conducte de canalizare și nouă stații de pompare. Localitatea Rachelu dispune de sistem de canalizare cu stație de epurare, funcțional din anul 2012. Comuna Luncavița cofinanțeaază din valoarea totală cu suma de 21.000 Euro. Lucrările au fost finalizate, cu recepție la încheierea lor.
23. „Întoarcerea la Izvoare – Fântâna de la Niai”, 8.000 Euro Colectă publică, proiect local ajuns la etapa a VI-a, un parteneriat între echipe de voluntari și autoritățile locale, care reabilitează valorile lăsate de înaintași și dă naștere unor noi surse, dezirabile pentru urmași. Doar acțiunea voluntarilor determină reacția autorităților și nu invers. Lucrarea a fost inaugurată la data de 24 aprilie 2020, de Izvorul Tămăduirii.
24. „Centrul Comunitar Medico – Social Luncavița”, 300.000 Euro, Organismul Intermediar Elvețian și Ministerul Sănătății. Contribuția comunei Luncavița este de 87.000 Euro. Finalizat ca absorbție a fondurilor nerambursabile, în implementare continuă.
25. „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Luncavița, județul Tulcea”, PNDL, în valoare totală de 285.000 Euro, care presupune modernizarea iluminatului stradal prin montarea a 1000 de corpuri cu Led 20W în Luncavita și Rachelu și extinderea iluminatului în zonele unde nu există prin montarea a 45 de stâlpi din beton. Comuna Luncavița a contribuit din valoarea totală cu suma de 10.000 Euro. Lucrările s-au finalizat.
26. „Dezvoltarea serviciilor comunitare de bază prin achiziționarea de buldoexcavator și echipamente conexe, în comuna Luncavița”, 100.000 Euro, PNDR, Sub măsura 19.1, GAL Dobrogea de Nord 2018. S-a finalizat prin achiziția unui Buldoexcavator Hidromek.
27. „WiFi4EU – internet pentru spațiile publice din comuna Luncavița”, Comisia Europeană, 15.000 Euro. S-a semnat contractul de execuție cu TELEKOM și funcționează în marea parte a punctelor publice. Proiect finalizat.
Proiecte aflate în pregătire pentru depunere în vederea obținerii finanțării din fonduri nerambursabile
28. Realizarea Strategiei de dezvoltare a comunei Luncavița pentru exercițiul financiar european 2021-2027.
29. „Înființarea infrastructurii de recreere în Comuna Luncavița”
30. Proiecte transfrontaliere educaționale, culturale și sociale cu Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria.
31. Construire Observator Astronomic Luncavița.
32. Extindere rețea de canalizare și alimentare cu apă Luncavița în zonele care nu au fost afectate de investiții.
33. Lucrări în primă urgență, reabilitare și apărare împotriva inundațiilor la Baza sportivă Gheorghe Popescu și la Piața agrolaimentară Luncavița.
34. Lucrări în primă urgență consolidare și modernizare a drumurilor stradale din zona Pod Bulata – Pod Pietricea, localitatea Luncavița.
35. Lucrări în primă urgență consolidare și modernizare a drumurilor stradale din cartierul Cetățuia, Localitatea Luncavița.
36. Lucrări în primă urgență reabilitare și modernizare a Parcului din Localitatea Luncavița.
37. Lucrări în primă urgență consolidare și modernizare a drumurilor de exploatație agricolă din comuna Luncavița.
38. Realizare trapeze/săli de mese la Bisericile Sf. Dimitrie Luncavița și Sf. Arh. Mihail și Gavril Rachelu.
39. Dezvoltarea turismului și agroturismului prin încurajarea investițiilor private și publice.
40. „Realizarea infrastructurii portiere la Dunăre în Comuna Luncavița”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here