Performanță în calitate/ Administrație eficientă în implementarea de măsuri de digitalizare la nivelul Comunei Slava Cercheză, jud. Tulcea

Cod My SMIS 2014+ 154806/Cod SIPOCA 1173

                                    Comunicat de presă

PERFORMANȚĂ ÎN CALITATE!

Administrație eficientă în implementarea de măsuri de digitalizare la nivelul Comunei Slava Cercheză, jud. Tulcea

  1. Obiectivele general ale proiectului – Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Slava Cercheză în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute în OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectare cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva Back-office, cât și din perspectiva front office.
  2. Obiective specifice – a) Optimizarea procedurii interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocrației, prin implementarea unui sistem integrat.
  3. b) Imbunătățirea competențelor digitale a grupului țintă.
  4. Rezultate așteptate – a) Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni.
  5. b) Ecosistem digital interconectat si integrat în cadrul ITI Tulcea.
  6. c) Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung.
  7. d) Sistem informatic integrat ce furnizează digital fluxuri de lucru din cadrul instituției, reducând timpul de livrare al serviciilor și asigurand accesul online la serviciile publice gestionate de Comuna Slava Cercheză, Jud.Tulcea.
  1. e) Cunostințe și abilități ale personalului din autoritățile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.

NUMELE BENEFICIARULUI: COMUNA SLAVA CERCHEZĂ

DURATA  IMPLEMENTARII PROIECTULUI: 16 LUNI

DURATA ÎNCEPERE PROIECT: Martie 2022

DURATA FINALIZARE PROIECT: Iunie 2023

VALOAREA PROIECTULUI: 1.475.420,00 LEI

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ:  1.445.911,60

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

e-mail: primariasc@yahoo.com, tel. 0240/551681, cod postal 827200, jud. Tulcea, loc. Slava Cerheză, str. Principală. Nr.224

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here