Stadiul proiectului: “Lucrări de intervenție în vederea restaurării și conservării lăcașului de cult biserica ortodoxă “Sfântul Gheorghe”, orașul Isaccea, județul Tulcea”

                                           Anunț de presă 

Data 13.11.2023

Stadiul proiectului: “Lucrări de intervenție în vederea restaurării și conservării lăcașului de cult biserica ortodoxă “Sfântul Gheorghe”, orașul Isaccea, județul Tulcea” cod SMIS 119481.

Parohia Isaccea I- Sf. Gheorghe, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul  “Lucrări de intervenție în vederea restaurării și conservării lăcașului de cult biserica ortodoxă “Sfântul Gheorghe”, orașul Isaccea, județul Tulcea”, cod 119481, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. -Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, apel dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 15.542.323,27 lei,  din care valoarea sumei nerambursabile este de 15.226.067,97 lei.

Scopul și realizarea activităților propuse în proiect contribuie la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, pentru a crea premisele creșterii economice, prin valorificarea potențialului turistic, creșterea coeziunii sociale și creșterea de noi locuri de muncă și a competitivității orașului.

La data de 30 septembrie 2023 proiectul înregistrează un progres de 80%. Au fost executate conform graficului, următoarele lucrări: Biserica Sf.Gheorghe (C1): consolidări infra și suprastructură, arhitectură interioară-exterioară, restaurări pictură, restaurări componente artistice, restaurări tâmplărie lemn, instalații termice, instalații electrice; Biserica Parohială din 1906 (C2).

Durata de implementare a proiectului este de 92 luni (23.03.2016-31.12.2023).

Informații suplimentare se pot obține la: telefon 0743.096.627, e-mail: parohiaisaccea82@yahoo.com .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here