Conferință de lansare, de succes, a unui proiect transfrontalier, la Luncavița

Marți, 25 februarie a.c. la Luncavița, comunitate beneficiar, lider și organizator al activităților de informare și comunicare, s-a lansat proiectul «CBC-PracticeFirms – Innovative methods of professional training and educational collaboration at bilateral level RO-UA», finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020. Evenimentul și-a propus și a reușit să marcheze dimensiunea transfrontalieră a proiectului și să disemineze către societatea civilă și cei interesați obiectivele prevăzute în cadrul proiectului și pașii care trebuie urmați pentru realizarea acestora. La conferința de lansare au participat reprezentanții partenerilor din ambele țări cooperante, reprezentanți ai instituțiilor publice, unități educaționale, elevi, studenți, reprezentanți ai organizațiilor societății civile, organizațiilor comunitare locale, oameni de afaceri, ziariști. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea accesibilității și angajabilității pe piața muncii pentru 360 studenți și elevi de liceu din România și Ucraina, dezvoltarea cunoștințelor și abilităților necesare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și dinamică prin colaborare inter-instituțională în educație pe ambele granițe. Obiective specifice: 1. Facilitarea accesului a 360 elevi de liceu și studenți din județul Tulcea și regiunea Odesa la 24 cursuri de formare profesională și servicii specializate de consiliere și orientare profesională pentru îmbunătățirea procesului de inserție prin implicarea lor în activități inovatoare de educație antreprenorială complementară și virtuală în 35 de firme de exercițiu. 2. Prevenirea marginalizării socio-profesionale și  creșterea tranziției de la școală la viața activă pentru 100 de elevi de liceu și studenți din județul Tulcea și regiunea Odesa prin acțiuni educaționale transfrontaliere care au drept scop organizarea a 2 Târguri Transfrontaliere ale Firmelor de Exercițiu, 2 Schimburi de Experiență în domeniul antreprenoriatului și operaționalizarea a 2 platforme online bilaterale: CBC-FeRoUa pentru simularea operațiunilor economice și e-CPO pentru consiliere și orientare profesională. 3.  Cresterea calitătii si diversitătii programelor educationale în judetul Tulcea si regiunea Odesa prin intărirea si promovarea unei retele parteneriale bilaterale formată din 10 unități educaționale, dotarea a 3 laboratoare and 3 ateliere si specializarea a 40 profesori prin intermediul a 2 cursuri inovative si 4 intâlniri metodice transfrontaliere.

Proiectul „CBC PracticeFirms” este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, cu o contribuție ENI în valoare de 297.000 euro, reprezentând 1.421.145 lei.

Parteneriatul proiectului: Comuna Luncavița (România), Universitatea Umanistă de Stat Izmail (Ucraina), Școala Postliceală Sanitară „Sf Luca”-Tulcea (România) și Organizația Publică de Tineret „Noua Generatie a Europei” (Ucraina).

Perioada de implementare a proiectului:  10.12.2019 – 09.06.2021
Bugetul proiectului: 330.000 Euro, din care 297.000 Euro – contribuția UE, 33.000 Euro – contribuția partenerilor.

Lansarea acestui proiect transfrontalier româno-ucrainean, cu o comună tulceană în rol principal și în calitate de gazdă,  s-a bucurat de succes. Felicitări organizatorilor!

N.A.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here