România face un pas hotărâtor către modernizarea sistemului său fiscal, prin implementarea obligatorie a e-facturii în relația business-to-business, începând cu 1 ianuarie 2024. România se aliniază directivelor și standardelor europene privind facturarea electronică, consolidându-și poziția în cadrul pieței unice și facilitând colaborarea internațională. Suntem a patra țară din Uniunea Europeană care introduce acest sistem pe relația B2B, după Italia, Polonia și Ungaria. Extinderea Sistemului național RO e-Factura la relația B2B și utilizarea informațiilor în vederea consolidării sustenabilității financiare a României sunt elaborate în acord cu Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Beneficii:

 • E-factura vine cu beneficii pentru persoanele impozabile, prin digitalizarea proceselor de facturare și prin reducerea sarcinii lor administrative, asigurând, în același timp, un mediu concurențial echitabil între companii.
 • Extinderea Sistemului național RO e-Factura la relația B2B oferă condiții pentru creșterea gradului de colectare a impozitelor, taxelor și a TVA. Aceasta va permite autorităților fiscale să verifice coerența dintre TVA declarată și TVA datorată în timp util și în mod automat.
 • Verificarea automată va îmbunătăți semnificativ competențele analitice ale ANAF.
 • Introducerea facturării electronice obligatorii va fi un instrument puternic pentru urmărirea în timp real a lanțurilor de fraudare în materie de TVA, permițându-ne să luăm măsuri imediate pentru a identifica și pentru a stopa participarea persoanelor impozabile la astfel de activități frauduloase.
 • Datele Comisiei Europene arată 9 miliarde de euro gap de TVA, din care 40% din achiziții comunitare. Conform rapoartelor Comisiei, începând din 2015, România a ocupat primul loc, în fiecare an, între statele membre, având cel mai mare decalaj de TVA.

Condițiile de aplicare:

 • Sunt obligați să raporteze în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relaţia B2B toți operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România (persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, asocieri, ONG etc.), indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA.
 • În relația B2B operatorii economici erau obligați să utilizeze e-factura de la  01.07.2022 pentru produse cu risc fiscal ridicat (legume, fructe, băuturi alcoolice, îmbrăcăminte etc.)
 • În relația Business togovernment (B2G) există obligaţia utilizării e-Factura încă din 1 iulie 2022.
 • În relația cu persoane fizice nu se aplică această obligativitate.

Etapele aplicării

În prima etapă:

 • În perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA – au obligaţia să raporteze în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise B2B și B2G.
 • Termenul-limită pentru transmiterea facturilor emise, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării sau prestării în România, în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii.
 • În situaţia în care sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura nu este funcțional timp de minimum 24 de ore, obligația de transmitere se suspendă până la repunerea în funcţiune a sistemului.
 • Prin excepţie, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, nerespectarea termenului limită nu se sancţionează.

Trebuie precizat că STS și CNIF monitorizează 24/7 funcționarea optimă a sistemului, iar simulările au arătat că și în contextul încărcării unui volum de 5 milioane facturi zilnic, sistemul va rezista.

În a doua etapă:

 • Începând cu data de 01.07.2024, emitenţii facturilor electronice au obligaţia de transmitere a acestora către destinatari utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.
 • Netransmiterea de către emitent a facturii în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, precum și primirea și înregistrarea de către destinatari constituie contraventie și se sancționează cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii.

Alte măsuri pentru digitalizare:

Este doar un pas spre intrarea în era digitalizării fiscale, care va mai presupune:

 • Declararea în vamă, începând cu data de 01 ianuarie 2024 a tuturor mărfurilor care provin din achiziții intracomunitare;
 • Introducerea decontului de TVA precompletat cu data de 01 iulie 2024;
 • Introducerea SAF-T obligatorie de la data de 01 iulie 2024;
 • Introducerea modulelor antifraudă fiscală pentru: e-factura, e-case de marcat electronice, e-transport;
 • Introducerea sigiliului electronic al mărfurilor;
 • Introducerea scannerelor în vămi.

Michael Gudu, deputat PNL Tulcea

+ There are no comments

Add yours