La Comisia pentru afaceri europene

                                     Comunicat de  presă

Între 1-3 decembrie 2019, s-a desfășurat la Helsinki (Finlanda) cea de a LXII-a reuniune plenară a comisiilor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii Europene (COSAC). La lucrări au participat membri ai parlamentelor statelor membre, membri ai Parlamentului European, membri ai parlamentelor statelor candidate, invitați speciali, membri ai Comitetului Economic și Social European, membri ai Guvernului Finlandei, membri ai Comisiei Europene.

Din delegația Camerei Deputaților au făcut parte doamna deputat Erika BENKÖ, în calitate de șef de delegație, domnul deputat Vasile GUDU și domnul deputat Radu Costin VASILICĂ.

Dezbaterile organizate pe baza agendei reuniunii au vizat teme precum consolidarea valorilor comune, în special a statului de drept și a drepturilor fundamentale, atingerea obiectivelor de neutralitate climatică până în 2050 ori actualul cadru de negociere privind ieșirea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, un accent deosebit a fost pus pe necesitatea participării parlamentelor naționale la Conferința privind viitorul Uniunii Europene, care se va desfășura timp de doi ani, începând cu 2020, potrivit orientărilor politice ale noii Comisii Europene, precum și pe ambițiile acesteia din urmă pentru perioada 2019-2024: încheierea Pactului ecologic european  (European Green Deal), pregătirea instrumentelor financiare necesare pentru acesta, dezvoltarea pilonului social european, modernizarea economiilor în era digitală.

Delegația Camerei Deputaților a susținut consolidarea rolului UE în gestionarea efectelor schimbărilor climatice, subliniind necesitatea punerii în aplicare a Acordului de la Paris printr-un efort global din partea tuturor partenerilor internaționali. De asemenea, s-a arătat că România sprijină obiectivele ambițioase privind neutralitatea climatică, atât timp cât mecanismele sunt adaptate nevoilor statelor membre cu scopul evitării adâncirii disparităților între regiuni. Din această perspectivă, tranziția către o Uniune neutră din punct de vedere climatic ar trebui să fie echitabilă sub aspect social și să sporească competitivitatea economiei și industriei pe piețele mondiale.

În legătură cu stadiul negocierilor privind ieșirea Regatului Unit din UE, delegația Camerei Deputaților a reliefat intenția României de a rămâne pe deplin aliniată la poziția comună a Uniunii, subliniind preferința pentru o retragere ordonată, profitabilă ambelor părți. Din perspectiva României, Acordul de retragere convenit constituie un compromis echilibrat și corect între interesele UE și ale Regatului Unit, reprezentând un instrument eficient pentru limitarea efectelor negative generate de BREXIT.

Deputat PNL, Vasile Gudu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here