ANUNȚ PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI SISTEMATIC AL COMUNEI LUNCAVIȚA

Comuna Luncavița, având în vedere înștiințarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea nr.10102/01.10.2019, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru toate imobilele private sau publice din teritoriul administrativ pentru o perioada de 60 de zile în care toate persoanele interesate le pot consulta, conform Art.14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 07.10.2019

Data de sfârșit a afișării: 05.12.2019

Locul și adresa unde pot fi consultate documentele: Sala de ședințe a Consiliului Local Luncavița din cadrul Căminului Cultural, Str. Drumul Teilor, nr. 92.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Luncavița și pe site-ul Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară www.ancpi.ro

Alte informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține de pe site-un ANCPI la adrese www.ancpi.ro/pnccf/ și de pe pagina Comunei Luncavița, la adresa www.comunaluncavita.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here