Executantul a abandonat întreținerea unor drumuri la Grindu, Beidaud și Turcoaia.Intervine Prefectura

HOTĂRÂREA 23. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea nr.286/16.07.2019, întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 17 septembrie 2019;  Având în vedere Hotărârile Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Grindu, Beidaud şi Turcoaia nr.1/17.09.2019, nr.1/17.09.2019 şi nr.1/17.09.2019, prin care sesizează problemele apărute la infrastructura unor drumuri judeţene precum şi necesitatea reabilitării acestora; Ca urmare a faptului că executantul cu care a fost încheiat contractul cadru privind lucrările de întreţinere multianuală vară-iarnă a reţelei de drumuri judeţene din judeţul Tulcea a renunţat la contract; În contextul apropierii sezonului rece şi implicit, pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului pe drumurile publice de către administratorii de drumuri, cu precădere în această perioadă a anului;

                                            H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1  Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea ia act de problemele semnalate de Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă Grindu, Beidaud şi Turcoaia, prin Hotărârile nr.1/17.09.2019, nr.1/17.09.2019 şi nr.1/17.09.2019 privind starea avansată de deteriorare a drumurilor judeţene DJ 222M, DJ 222 şi DJ 222H, a căror infrastructură a fost grav avariată pe anumite porţiuni, din cauza intemperiilor manifestate în ultima perioadă pe raza judeţului Tulcea.

 Art.2  Se constată necesitatea intervenţiei de urgenţă în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare pe sectoarele de drum judeţean DJ 222M – porţiunea de 3 km situată în intravilanul localităţii, DJ 222 – între km 94+518 – km 98+841 şi DJ 222H – între km 3+300 – 5+300, prezentate în hotărârile CLSU Grindu nr.1/17.09.2019, CLSU Beidaud nr.1/17.09.2019 respectiv, CLSU Turcoaia nr.1/17.09.2019, anexe la prezenta Hotărâre.

 Art.3  Consiliul Judeţean Tulcea va asigura parcurgerea procedurilor legale în vederea         efectuării lucrărilor necesare readucerii la starea inițială a drumurilor judeţene: DJ 222M – porţiunea de 3 km situată în intravilanul localităţii; DJ 222C – porţiunea cuprinsă între km 94+518 – km 98+841; DJ 222H – porţiunea cuprinsă între km 3+300 – 5+300.

Sumele necesare efectuării lucrărilor de reabilitare pot fi solicitate şi alocate din fondul special pentru prevenirea şi combaterea efectelor calamităţilor naturale constituit la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea.

Comunicat CJSU

   

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here