Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării” (A.R.B.D.D.) informează că, urmare a accidentului ce a avut loc în data de 06 ianuarie 2024, la granița dintre Serbia și Croația pe fluviul Dunărea, în zona Banska Palanka, la cca 220 km de Baziaș, unde s-a scufundat o barjă cu o încărcătură de 1000 de tone de îngrășământ azot, s-a efectuat un raport privind situația formelor minerale de azot (azotiți și azotați, amoniu) și azot total, prezente în apele de suprafață din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării.

În cursul lunii ianuarie 2024, au fost prelevate 12 probe de apă de suprafață, din următoarele zone: Dunărea – Mm 44, Dunărea – Mm 43, Braț Chilia – Km 115, Braț Tulcea – Mm 42,5, în vederea analizei și determinării situației compușilor cu azot: azotați (N-NO3), azotiți (N-NO2), amoniu (N-NH4+) și azot total (N total).

Urmare analizelor efectuate pentru determinarea calității apei în aceste zone, a rezultat că nu au fost înregistrate variații evidente/semnificative cu privire la concentrația de azot din azotați și azotițitoate valorile concentrațiilor din zona de studiu corespund clasei I de calitate – Stare foarte bună (< 1mg/l), conform Ordinului 161/2006.

Rezultatele azotului total din stațiile studiate indică încadrarea apei între clasa I și a II a de calitate conform Ordinului 161/2006, (între 1,47 mg/L -1,97 mg/L).

De asemenea, în ce privește amoniul, toate probele de apă investigate prezintă valori mici care se află sub valoarea limită corespunzătoare clasei I – Stare foarte bună (0.4 mg/L) conform Ordinului 161/2006. În concluzie, în cadrul analizei efectuate nu au fost înregistrate variații semnificative în anul 2024 comparativ cu perioada 2018-2023.

Raportul a fost realizat de către experții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – Geo EcoMar, în baza măsurătorilor efectuate în ianuarie 2024, urmare demersurilor Guvernatorului A.R.B.D.D.

Comunicat ARBDD

+ There are no comments

Add yours