Prin  contractul nr. 2044/31.05.2023 transmis recent de  Administrația Zonei Libere Sulina, regie subordonată Consiliului Județean Tulcea, către Societatea Transport Public Tulcea, se instituie perceperea, pe lângă tarifele de staționare a pontonului la cheu și de acces la infrastructura portuară, și a unui tarif de 1 leu, fără TVA, pentru fiecare călător care utilizează nava de transport public a STP Tulcea. Această navă asigură legătura între faleză și cartierul „Tudor Vladimirescu”, aflat pe malul nordic al Dunării.

Măsura îi va afecta cu precădere pe locuitorii din „Tudor Vladimirescu”, tulceni care depind de transportul zilnic către locurile de muncă, unitățile de învățământ, furnizorii de servicii medicale etc. În prezent, prețul unui bilet de transport public pe nava STP Tulcea este de 1,7 lei, iar în cazul aplicării acestui tarif de 1 leu plus TVA, prețul unui bilet s-ar dubla, mai ales în condițiile în care acesta este deja subvenționat de la bugetul local al municipiului Tulcea.

Conform precizărilor furnizate de către Tudor Hubati, director general adjunct în cadrul AZL Sulina, în timpul ședinței Consiliului Județean din data de 23 iunie 2023, tariful urmează a fi perceput „în scopul întreținerii și curățeniei falezei”. În continuare, domnul Hubati a menționat că măsura acestui tarif se adresează tuturor cetățenilor, în scopul întreținerii falezei. De asemenea, în cadrul aceleiași ședințe, consilierul Ifim-Ion Gologan (PSD), a propus ca această taxă să se aplice nu doar locuitorilor din Tulcea – Tudor Vladimirescu, ci tuturor locuitorilor județului.

Consilierii PNL au reclamat impunerea acestui tarif și au cerut retragerea de urgență a contractului mai sus menționat. Faleza din municipiul Tulcea a fost cedată de Primărie către Consiliul Județean în anul 2017 pentru obținerea de finanțare în scopul reabilitării acestei componente de infrastructură din municipiu.

Ținând seama de impactul social și economic al acestei măsuri, Ștefan ILIE, primarul municipiului Tulcea, a transmis o Adresă către cele două instituții responsabile, R.A. Administrația Zonei Libere Sulina și Consiliul Județean Tulcea, prin intermediul căreia se solicită renunțarea imediată la această suprataxare.

                     Reacția cu adresă scrisă a primarului Ștefan Ilie 

            Către,

            R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA,

            Domnului Director General Dragoș IONIȚĂ,

            și

            CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA,

            Domnului Președinte Horia TEODORESCU

Având în vedere contractul nr. 2044/31.05.2023 înaintat în cursul zilei de 15 iunie 2023 spre semnare către Transport Public SA Tulcea, prin care la Punctul nr.4 din Anexa nr. 1 a contractului, prevedeți: „Utilizarea infrastructurii îmbarcare/debarcare pasageri, de către pasagerii navelor și ambarcațiunilor care efectuează transport în comun, de 1 Leu/pasager, îmbarcat/debarcat, fără TVA”, aceasta însemnând, pe lângă plățile lunare privind staționarea permanentă la cheu și accesul la infrastructura portuară fluvială, solicitarea sumei de 1 Leu/persoană fără TVA, SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT ÎN COMUN, sumă pe care operatorul public de transport va trebui să o colecteze de la cetățenii municipiului și județului Tulcea și să o achite către dumneavoastră;

Ținând cont de faptul că Serviciul Public de Transport în comun din municipiul Tulcea este subvenționat de U.A.T. Municipiul Tulcea;

Faptul că tarifele utilizate în efectuarea Serviciului Public de Transport în comun sunt reglementate de autoritatea publică, conform normelor legale;

Având în vedere imapctul social de proporții pe care această suprataxare îl va avea pentru cetățenii municipiului și județului Tulcea, care va duce la o dublare a costului călătoriei;

vă rugăm să ne comunicați, cu celeritate, următoarele:

  1. Care este baza legală prin care solicitați operatorului public de transport din municipiul Tulcea plata sumei de 1 leu / pasager fără TVA.

3. Dacă există un act administrativ emis de o autoritate de reglementare în acest domeniu, prin care sunteți autorizați să percepeți tariful menționat mai sus și care sunt temeiurile legale;

4. Dacă există o hotărâre a Consiliului Județean Tulcea prin care vi s-a aprobat solicitarea și încasarea sumei de 1 leu / persoană fără TVA de la cetățenii municipiului și județului Tulcea, care utilizează transportul în comun sau de la operatorul de transport în comun, pentru utilizarea infrastructurii existente pe faleza municipiului Tulcea.

5. Dacă Administrația Zonei Libere Sulina, entitate subordonată Consiliului Județean Tulcea și Consiliul Județean Tulcea au îndeplinit procedurile pentru dezbatere publică privind aplicarea unor taxe suplimentare transportului public urban al municipiului Tulcea.

6. Dacă această măsură o aplicați locuitorilor județului Tulcea și pentru alți transportatori de persoane, precum Navrom Delta sau altor operatori public sau privați, de la șalupele de transport călători, nave rapide sau alte mijloace de transport.

În speranța că înțelegeți impactul social și economic al acestor măsuri, probabil luate în grabă, fără o analiză profundă și fără aplicarea întregului complex al normelor care reglementează în domeniu, așteptăm răspunsul dumneavostră prin care renunțați la această suprataxare, pentru a încheia acest diferend pe cale amiabilă și pentru o colaborare eficientă în viitor.

 

MUNICIPIUL TULCEA,                                             TRANSPORT PUBLIC S.A.

Primarul municipiului Tulcea            ,                                   Director general,

Ștefan ILIE                                                                Iacob-Aurelian UDREA

 

 

 

 

 

 

+ There are no comments

Add yours