După o lungă și neînțeleasă pauză în relația față în față cu presa, conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Tulcea a organizat marți, 10 octombrie, o conferință de presă pe două subiecte de actualitate, respectiv, Siguranța școlară și Circulația rutieră. Au prezentat și răspuns la întrebările ziariștilor, șeful IPJ- comisar șef Daniel Grădinaru, șeful Serviciului Circulație Județ- comisar șef Aurel Lefterache, inspector de poliție Daniela Luicianu- șef Birou Siguranță Școlară.

În atenția polițiștilor, consolidarea climatului de siguranță în școli

Inspector de poliție Daniela Luicianu, șef Birou Siguranță Școlară: Pe linia siguranței școlare, menționăm faptul că o permanentă prioritate este reprezentată de consolidarea climatului de siguranță în mediul școlar, toate activitățile desfășurate în această direcție fiind cuprinse într-un document programatic întocmit la nivel județean, sub coordonarea Instituției Prefectului Județului Tulcea, respectiv într-un Plan Teritorial Cadru de Acțiune ce conține măsuri concrete, atât în responsabilitatea Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, cât și a celorlalți parteneri instituționali. Ca element de noutate, planul prevede constituirea unui grup de acțiune, la nivelul fiecărei unități de învățământ, din care fac parte reprezentanții unității de învățământ, ai poliției, asociației de părinți, asociației de elevi (la nivel liceal) și ai altor autorități. Acest grup are scopul de a facilita comunicarea interinstituțională și stabilește direcțiile de acțiune, atât pentru menținerea unui climat pozitiv, cât și pentru creșterea măsurilor de siguranță. Colaborarea eficientă între autorităţile locale va contribui la cunoaşterea timpurie a situaţiilor vulnerabile din mediul școlar. Acțiunile prevăzute în acest document, în ceea ce privește structurile de poliție, vizează atât latura de combatere a faptelor ilegale săvârșite în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ, cât și latura de prevenire, educare a elevilor în spiritul respectării legii, pentru conștientizarea pericolelor și formarea unor atitudini antivictimale și antiinfracționale.

Astfel, sunt responsabilizate aproape toate structurile de poliție pentru a contribui, în funcție de specificul activităților, în crearea unui mediu sigur pentru elevi și personalul școlii pe timpul desfășurării activităților educative.

 Structurile poliției rutiere – desfășoară activități specifice pe timpul afluirii și defluirii, la și de la cursuri, a elevilor și/sau a părinților/însoțitorilor, verifică amplasarea corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare rutieră în zona unităților școlare, verifică autovehiculele destinate efectuării transportului de elevi, luând măsuri în vederea asigurării unui climat de siguranță rutieră.

 Structurilor de ordine publică le revin următoarele atribuții:

–  verificarea modului de asigurare a pazei și protecției fizice în unitățile de învățământ, în urma verificărilor efectuate în perioada premergătoare începutului de an școlar, rezultând faptul că aproximativ 117 de unități de învățământ dispun de sisteme de securitate, iar acolo unde au fost constatate deficiențe au fost stabilite termene de remediere.

– asigurarea ordinii și siguranței publice prin includerea școlilor în itinerariile de patrulare și prin intervenția în cazul producerii de evenimente. De asemenea, fiecare unitate de învățământ preuniversitar are repartizat un polițist (din cadrul compartimentului de ,,proximitate”, respectiv din cadrul secțiilor de poliție rurală), care relaționează permanent cu cadrele didactice referitor la incidentele de natură penală/contravențională.

 Biroul Siguranța Școlară

Printre cele mai importante atribuții ale acestuia se numără:

 • relaționarea permanentă cu reprezentanții unităților de învățământ și cadrele didactice implicate în gestionarea fenomenului violenței școlare;
 • deplasarea la unitatea de învățământ în termen de cel mult 10 zile de la sesizarea unui eveniment, pentru a culege date despre acel eveniment, persoanele implicate, identificarea tuturor circumstanțelor care au condus la producerea evenimentului și stabilirea măsurilor de intervenție;
 • organizarea în cadrul orelor de curs a unor activități interactive adaptate specificului vârstei elevilor, în care sunt abordate tematici de natură juridică precum:
  • prevenirea infracțiunilor comise cu violență
  • bullying/cyberbullying
  • prevenirea consumului de substanțe interzise
  • prevenirea portului fără drept de obiecte periculoase
  • prevenirea traficului de persoane
  • prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului
  • răspunderea penală/contravențională a minorilor
  • identificarea și consilierea juridică a elevilor aflați în situație de risc
  • soluționarea petițiilor și dosarelor penale ce vizează incidentele înregistrate în mediul școlar

Din analizele de caz întocmite pentru aceste fapte,  a rezultat faptul că fenomenul delincvenţei juvenile, manifestat în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza județului Tulcea, are ca și cauzalitate principală, conflicte instantanee, majoritatea între elevi, fără forme specifice de organizare și nu evidențiază acțiuni criminale, tipice unor grupări infracționale.

În primele 9 luni din acest an s-au produs 35 de accidente rutiere grave în care au murit 17 persoane

Comisar șef Aurel Lefterache, șeful Serviciului Rutier: Pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră corespunzător, în prima parte a anului 2023 structurile de poliție rutieră au acționat pe rețeaua de drumuri din județul Tulcea în zonele și intervalele de risc relevate de analizele de risc, întocmite la nivelul Compartimentului de Analiză, precum și la nivelul Serviciului Rutier și au fost desfășurate următoarele activități:

Acțiuni reducere risc rutier, total = 375, din care:

 • Alcool = 40
 • Substanțe psihoactive = 32
 • Viteză = 76
 • Indisciplină pietoni = 44
 • Indisciplină bicicicliști = 18

Pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulație au fost aplicate 22.293 de contravenții, din care:

 • Conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului = 240;
 • Nerespectarea regimului legal de viteză = 7317
 • Indisciplină pietoni = 735
 • Indisciplină bicicliști =1883

În această perioadă au fost constatate 460 de infracțiuni, din care:

 • Infracțiuni la regimul rutier = 213
 • Conducere sub influența substanțelor psihoactive = 56
 • Conducere sub influența alcoolului = 97
 • Alte infracțiuni = 90
 • Infracțiuni contra persoanei (accidente) = 247

Au fost desfășurate peste 100 de activități preventiv educative în școli, cu participarea a peste 3000 de elevi și 200 de cadre didactice.

În primele 9 luni din  anul 2023, pe drumurile deschise circulaţiei publice din judeţul Tulcea, s-au  produs 35 de accidente rutiere grave[1] (+7 față de perioada similară a  anului 2022), soldate cu decesul a 17 persoane (+2 față de perioada similară a  anului 2022) și rănirea gravă a 21 de persoane (+1 față de perioada similară a  anului 2022), principalele cauze generatoare ale acestora fiind următoarele:

-Abateri pietoni: 9 accidente rutiere grave: (+2 față de perioada similară a  anului 2022) în care 3 persoane au decedat (-1 față de perioada similară a  anului 2022),  și 6 persoane au suferit vătămări corporale grave (+2 faţă de perioada similară a anului 2022);

 1. Viteza: 7 accidente rutiere grave: (+1 față de perioada similară a anului 2022) în care 4 persoane au decedat (0 față de perioada similară a  anului 2022),  și 4 persoane au suferit vătămări corporale grave (0 faţă de perioada similară a anului 2022);
 2. Prioritate vehicule: 5 accidente rutiere grave: (+1 față de perioada similară a anului 2022) ) în care 1 persoană a decedat (+1 față de perioada similară a  anului 2022) și 4 persoane au suferit vătămări corporale grave (0 faţă de perioada similară a anului 2022);
 3. Abateri bicicliști: 3 accidente rutiere grave: (+1 față de perioada similară a  anului 2022) în care 1 persoană a decedat (+1 față de perioada similară a  anului 2022),  și 2  persoane  au suferit vătămări corporale grave (0 faţă de perioada similară a anului 2022);
 4. Alte preocupări de natură a distrage atenția: 2 accidente rutiere grave: (+1 față de perioada similară a anului 2022) în care 4 persoane au decedat (+1 față de perioada similară a  anului 2022), nici o  persoană nu a suferit vătămări corporale grave (-1 faţă de perioada similară a anului 2022).

Șeful Inspectoratului Județean de Poliție, comisar șef Daniel Grădinaru a asigurat ziariștii locali că va veghea permanent pentru asigurarea transparenței activității polițiștilor tulceni și munca acestora în slujba cetățeanului, că va întreprinde demersuri pentru o mai bună comunicare a instituției cu presa și, în măsura în care va fi posibil, întâlnire o dată pe lună în conferințe de presă cu subiectele zilei.

N.A.

 

 

 

+ There are no comments

Add yours